Nya kontrakt värda 2 miljarder NOK till Ratosbolaget Presis Infra

2022-07-07

Ratosbolaget Presis Infra, som är verksamma inom underhåll av samhällskritisk infrastruktur samt drift och underhåll av färjekajer och bergssäkring i Norge, har under det första halvåret 2022 tilldelats nya kontrakt till ett värde av 2 miljarder NOK. Sammanlagt rör det sig om åtta nya kontrakt tecknade med befintliga kunder och löptiden är från 2022 till 2027. Ett av kontrakten är ett grönt kontrakt där påvisad förmåga att minska klimatpåverkan i projektet är en viktig faktor i upphandlingen, vid sidan av pris och uppdragsförståelse.


”Vi är glada över att utvecklingen i Presis Infra har varit så positiv under första halvan av 2022. Underhåll av samhällskritisk infrastruktur har framtiden för sig och i Presis Infra finns de avgörande framgångsfaktorerna och kompetensen för att göra det på ett såväl kostnadseffektivt som hållbart sätt”, säger Christian Johansson Gebauer, styrelsemedlem i Presis Infra samt President Business Area Construction & Services, Ratos.

Kontrakten har slutits med norska kommuner och norska Statens Vegvesen (NPRA), och projekten som kontrakten avser är spridda över hela Norge.

”Vi är stolta över förtroendet våra uppdragsgivare visar oss och ser fram emot fortsatt gott samarbete. Extra stolta är vi över att vi vunnit båda de två gröna kontrakt som varit utlysta på den norska marknaden avseende drift och underhåll av vägar de senaste åren”, säger Eivind Iden, vd, Presis Infra.

Utveckling sedan Ratos förvärvade Presis Infra
Ratos förvärvade 75% av Presis Infra under 2021 som en plattformsinvestering i den expansiva framtidsbranschen infrastukturunderhåll. Sedan förvärvet har bolaget fortsatt att utvecklas positivt med en omsättning om 1 993 MNOK och en EBITA om 314 MNOK de senaste 12 månaderna per utgången av Q1 2022.

För ytterligare information och mediekontakt:
Josefine Uppling, VP Communication, Ratos, +46 76 114 54 21


Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 14 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2021 till cirka SEK 25 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.