Plantasjen har öppnat alla butiker

2021-05-07


Plantasjen har nu öppnat alla butiker i Norge. Från mitten av mars har som mest 38 butiker varit stängda på grund av Corona-begränsningar. Detta innebär att alla Plantasjens butiker i Norden nu är öppna.


”Det är glädjande att alla butiker på våra marknader nu är öppna eftersom vi går in i vår viktigaste försäljningsperiod på året. Jag är mycket imponerad av hur våra anställda har hanterat osäkerheten under denna period. Ett exempel är lanseringen av vår e-handel som lett till att vår onlineförsäljning har accelererat snabbt. Insatserna från hela teamet är stora och vi kommer naturligtvis att hantera återöppningen på ett ansvarsfullt sätt och i linje med rekommendationer från myndigheter”, säger Nina Jönsson, VD för Plantasjen.


För ytterligare information:
Nina Jönsson, VD för Plantasjen
072-077 44 20


Anders Slettengren, Affärsområdeschef Consumer på Ratos
072-589 89 00

 


Om Ratos:
Ratos bolagsgrupp består av 12 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2020 till cirka SEK 34 miljarder. Vår affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.