Plantasjen renodlar verksamheten för att förbättra lönsamheten

2019-09-23

Plantasjen har ingått avtal om försäljning av dotterbolaget Spira (tidigare SABA Blommor AB), en leverantör av blommor och växter till dagligvaruhandeln i Sverige. Köpare är Holländska Groenland BV.


Spira, med cirka 110 anställda, har en årlig omsättning om cirka 350 MSEK. De senaste 12 månaderna har Spira belastat Plantasjens EBITA med cirka -30 MSEK.

Den redovisningsmässiga effekten av avyttringen beräknas uppgå till cirka -30 MSEK, vilket kommer att belasta Plantasjens EBITA för andra halvåret 2019.

”Avyttringen av Spira är en av flera åtgärder som genomförs för att stärka lönsamheten i Plantasjen. Avyttringen innebär också ett ökat fokus på Plantasjens kärnverksamhet. Vi bedömer att Groenland BV är rätt ägare för att utveckla Spira framåt”, säger Anders Slettengren, Ordförande i Plantasjen och VP Business Area Consumer & Technology, Ratos. 

För ytterligare information:
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 08-700 17 98
Anders Slettengren, Vice President Business Area Consumer & Technology, 08-700 17 00

Om Ratos:
Ratos är ett investeringsbolag som utvecklar onoterade medelstora bolag med bas i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar utveckling i bolagen. Ratos är börsnoterat och investerar kapital från egen balansräkning och har därmed en flexibel ägarhorisont. Ratos 12 bolag är indelade i tre affärsområden
; Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Totalt sysselsätter bolagen cirka 12 300 medarbetare.