Rami Huovinen utsedd till tillförordnad VD i LEDiL

2019-06-04

Jyri Järvinen lämnar sin roll som VD för Ratos dotterbolag LEDiL. Bolagets delägare och styrelseledamot Rami Huovinen har utsetts som tillförordnad VD tills en permanent VD är på plats.


Rami Huovinen, en av LEDiLs delägare, styrelseledamot och tidigare VD har utsetts som tillförordnad VD, då Jyri Järvinen lämnar bolaget. Rami är genom sin historik och nuvarande engagemang i LEDiL insatt i bolaget och marknaden, och därmed en väl lämpad tillförordnad VD. En rekryteringsprocess för en permanent VD inleds omgående.

”Jyri har under sin tid som VD fortsatt leda LEDiL under en expansionsfas och vi vill tacka Jyri för hans insatser. LEDiL är ett bolag som verkar i en spännande slutmarknad som är under förändring. Vi anser att Rami med hans koppling till bolaget är en bra person att leda bolaget under interimsperioden medan vi letar efter en permanent VD”, säger Jonas Wiström, VD Ratos och ansvarig för affärsområdet Industry.

Ratos blev majoritetsägare i LEDiL 2014. LEDiL designar, utvecklar och säljer sekundäroptik till belysningstillverkare globalt. Försäljningen för rullande 12 månader per 31 mars 2019 uppgick till 41,6 MEUR med en EBITA-marginal om 23,7%.

För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD och Koncernchef Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 08-700 17 98 


Om Ratos:
Ratos är ett investeringsbolag som utvecklar onoterade medelstora bolag med bas i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar utveckling i bolagen. Ratos är börsnoterat och investerar kapital från egen balansräkning och har därmed en flexibel ägarhorisont. Ratos 12 bolag är indelade i tre affärsområden; Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Totalt sysselsätter bolagen cirka 12 300 medarbetare.