Ratos: Kommuniké från Ratos extra bolagsstämma den 14 juni 2017

2017-06-14P R E S S M E D D E L A N D E  14 juni 2017

Ratos avhöll en extra bolagsstämma i Sibeliussalen, Finlandshusets konferens, Snickarbacken 4, Stockholm den 14 juni 2017.

Ratos informerade i ett pressmeddelande den 11 maj 2017 att Ratos dotterbolag Sophion Holding AB har ingått avtal om försäljning av samtliga aktier i Sophion Bioscience A/S till Sapphire Bioscience Holding ApS, ett nybildat förvärvsbolag som är kontrollerat av Thais Johansen, verkställande direktör i Sophion Bioscience A/S.

Stämman beslutade idag, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna överlåtelsen av samtliga aktier i Sophion Bioscience A/S till Thais Johansens kontrollerade bolag.

Överlåtelsen förväntas att slutföras under juni och ger inte upphov till någon väsentlig reavinst eller reaförlust i Ratos.

För ytterligare information:
Magnus Agervald, vd Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 08-700 17 98


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-juni 2017                     17 augusti 2017
Delårsrapport januari-september 2017         14 november 2017


Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 17 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Bygg, Industri och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 14 200 medarbetare.