Ratos: Aibel får förnyat förtroende av Statoil

2015-12-15


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Aibel har idag tilldelats ett nytt ramavtal gällande leverans av underhålls- och modifikationstjänster till Statoil. Genom det nya avtalet behåller Aibel dagens volymer samt får utökat uppdrag om underhåll av oljeplattformen Aasta Hansteen. Ramavtalet gäller i sex år med ett av Aibel beräknat totalt värde om cirka 7,5 miljarder NOK samt med en option om förlängning i ytterligare fyra år.

Det nya ramavtalet omfattar 13 plattformar i Nordsjön, Norska havet och Barents hav samt fyra norska landbaserade anläggningar. Uppdraget, som är ett av de största underhålls- och modifikationskontrakten på norsk sockel gäller i sex år med en option för Statoil om förlängning i ytterligare fyra år. Avtalet gäller från 1 mars 2016 och tar vid när Aibels gällande avtal går ut för liknande tjänster. Det totala värdet beräknas enligt Aibel uppgå till cirka 7,5 miljarder NOK plus eventuell option om förlängning och förväntas sysselsätta över 1 000 medarbetare. Uppdraget omfattar hela värdekedjan, från projektering till inköp, produktion, installation och färdigställande.

- Tack vare det hårda arbetet att anpassa kostnadsstrukturen, förbättra produktiviteten samt effektivisera processer i nära samarbete med sina kunder bevisar denna tilldelning att Aibel står starkt i den fortsatt svaga marknaden vi ser för närvarande, säger Susanna Campbell, VD för Ratos.

- Vi ser detta som ett viktigt erkännande av fortsatt förtroende från Statoil. I en grundlig och professionell upphandlingsprocess visar Aibel en tydlig konkurrenskraft, där också utökningen med oljeplattformen Aasta Hansteen bevisar det samt stärker vår position ytterligare i norra Norge, säger Jan Skogseth, VD för Aibel.

Aibel är en ledande norsk leverantör av underhålls- och ombyggnadstjänster samt nybyggnadsprojekt inom offshore på den norska kontinentalsockeln. Aibel har ca 5 000 anställda. Ratos ägarandel i Aibel uppgår till 32%.

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD Ratos, 08-700 17 00
Jan Skogseth, VD Aibel, +47 916 04 973
Elin Ljung, Kommunikationschef Ratos, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Bokslutskommuniké 2015                      17 februari 2016
Årsstämma 2016                                   14 april 2016
Delårsrapport januari-mars 2016             10 maj 2016

Ratos äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av bolagen AH Industries, Aibel, ArcusGruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, HENT, HL Display, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula, Speed Group och TFS. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 17 000 medarbetare.