Ratos: Anders Slettengren utsedd till Senior Investment Director i Ratos

2018-02-16


Pressmeddelande 16 februari 2018

Anders Slettengren har utsetts till ny Senior Investment Director i Ratos. Anders kommer närmast från rollen som VD för Industrifonden och tillträder sin tjänst senast i augusti 2018.

Anders Slettengren har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom investerings- och bolagsutvecklingsarbete. Närmast kommer Anders från rollen som VD för Industrifonden där han skapat goda resultat och en stark värdeutveckling. På Industrifonden har Anders också genomfört ett omfattande arbete med fokus på strategiomläggning och portföljeffektivisering samt organisations- och kulturutveckling.

Dessförinnan var Anders under 13 år som investeringsansvarig och VD med och byggde upp Novax, som är Axel Johnsson ABs helägda investeringsbolag för tillväxtföretag. Tidigare erfarenhet inbegriper olika chefs- och specialistroller inom sälj, marknad och affärsutveckling inom Unilever och Microsoft i Sverige och i England.

 - Anders har med sin mångåriga erfarenhet från investerings- och bolagsutvecklingsarbete en mycket passande bakgrund för Ratos. Hans tidigare operativa erfarenhet från bolag med stark tillväxt, god lönsamhet och hög förändringstakt, samt erfarenhet av att driva organisationsförändringar, är kvalifikationer jag vet kommer vara mycket värdefulla för våra bolag och för att stärka Ratos, säger Ratos VD Jonas Wiström.

Anders tillträder sin tjänst senast i augusti 2018.

För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 08-700 17 98


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-mars 2018                     3 maj 2018
Årsstämma 2018                                             3 maj 2018
Delårsrapport januari-juni 2018                       17 augusti 2018
Delårsrapport januari-september 2018            25 oktober 2018


Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 14 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Industri, Bygg och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 13 200 medarbetare.