Ratos: Arcus förbereder börsnotering

2016-11-04


4 november 2016

Ratos och dotterbolaget Arcus (tidigare ArcusGruppen), en av Nordens ledande vin- och spritleverantörer, har för avsikt att notera bolagets aktier på Oslo Børs. En börsnotering av Arcus förväntas ge en långsiktig, stark och diversifierad ägarbas som kan stötta bolagets fortsatta tillväxtstrategi och stärka deras marknadsposition.

När Ratos förvärvade Arcus 2005 var det i huvudsak en norsk spritproducent som under Ratos tid som majoritetsägare utvecklats till en av Nordens ledande vin- och spritleverantörer. I Norge är Arcus marknadsledare inom både vin och sprit och på övriga nordiska marknader är de en av de ledande aktörerna. Till bolagets mest kända egna varumärken inom sprit hör bland annat Aalborg Akvavit, Gammel Dansk och Lysholm Linie Aquavit. Inom vin har Arcus både egna varumärken, som till exempel Ruby Zin, samt agenturverksamhet där bolaget representerar producenter som Masi och Francois Lurton.

Värdeskapande strategiska initiativ som implementerats sedan 2005 är bland annat avyttring av icke-kärnverksamhet, ökat fokus på tillväxt genom nordisk expansion, breddat erbjudande, förvärv av nya varumärken och ökad produktionseffektivitet. En betydande investering i en ny produktionsanläggning på norska Gjelleråsen har genomförts där produktionen har konsoliderats. Arcus står idag på en ny plattform för tillväxt och deras vision är att erbjuda nordens bästa akvavit till världen och världens bästa viner till de nordiska marknaderna.

Arcus har visat god försäljningstillväxt de senaste 11 åren, med en årlig omsättningstillväxt om cirka 11% sedan 2005. Omsättningen vid förvärvet 2005 uppgick till cirka 863 MNOK med en operativ EBITDA om cirka 31 MNOK, medan omsättningen 2015 uppgick till cirka 2 471 MNOK med en operativ EBITDA om cirka 274 MNOK. Den starka utvecklingen har fortsatt under 2016 då omsättningen uppgår till cirka 2 572 MNOK och operativ EBITDA till cirka 340 MNOK för rullande 12 månader per 30 september 2016. Arcus niomånaders resultat ingår i Ratosportföljens resultat justerat för Ratos ägarandel, som publiceras i delårsrapporten den 10 november 2016.

- Arcus var en oslipad diamant när vi förvärvade bolaget 2005. Det har varit en mycket intressant tillväxtresa som innehållit alla dimensioner av värdeskapande. Tillsammans med ledningen har vi transformerat bolaget från en i huvudsak norsk spritproducent till en nordisk marknadsledare inom både vin och sprit. Arcus har skapat en plattform med potential för både fortsatt tillväxt och utveckling. Därför tycker vi att Arcus passar på börsen och ser fram emot att bjuda in fler investerare som aktieägare i bolaget, säger Mikael Norlander, Investment Director på Ratos.

- Jag är väldigt stolt över Arcus starka konsumentvarumärken, våra samarbetspartners och våra medarbetare. Vi har ett track record av lönsam tillväxt och vi vill fortsätta växa inom vår kärnverksamhet. Vi ser fram emot att få bjuda in nya aktieägare och medarbetare att dela vår fortsatta tillväxtresa på börsen, säger Kenneth Hamnes, vd för Arcus.

Ratos ägarandel i Arcus uppgår till 83%. Närmare information om tidplan och villkor kommer att kommuniceras i samband med att beslut fattas om notering. ABG Sundal Collier ASA och Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ), har utsetts till joint global coordinators och joint bookrunners för börsnoteringen, och Carnegie AS som joint bookrunner. Advokatfirmaet Wiersholm AS agerar som legala rådgivare till Arcus och Ratos.


För ytterligare information:
Mikael Norlander, Investment Director Ratos, 08-700 17 00
Elin Ljung, Head of Corporate Communications Ratos, 08-700 17 20
Kenneth Hamnes, vd Arcus, +47 952 92 049


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-september 2016                        10 november 2016

Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 21 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Bygg, Industri och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 16 000 medarbetare.