Ratos års- och hållbarhetsredovisning för 2022: Ett starkt år och ytterligare steg mot en homogen koncern

Regulatorisk information 2023-03-07

Ratos års- och hållbarhetsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på www.ratos.com.


Under året ökade justerad EBITA med 9 procent och den organiska tillväxten uppgick till 8 procent i koncernen. Årets sista kvartal var ännu starkare, med en justerad EBITA som steg med 41 procent och där den organiska tillväxten uppgick till 12 procent. De plattformsförvärv som genomfördes under 2021 uppvisade en EBITA-tillväxt på 35 procent under 2022. Orderingången var rekordhög och året avslutades med rekordstarka orderböcker. Ratos levererar i linje med sina finansiella mål.

”När jag vid den här tidpunkten föregående år sammanfattade året som gått var slutsatsen att 2021 varit turbulent med pandemin som främsta orsak. 2022 blev ett än mer utmanande år med krig i vårt närområde och hög inflation. Trots detta har Ratos utvecklats starkt under året med organisk tillväxt och strategiska förvärv på vår väg mot en mer homogen koncern. Under året gjordes dessutom flera uppmärksammade affärer i Ratos-koncernen som skyndar på omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Våra förvärv har även under detta år genomförts inom infrastruktur och inom affärsområdet Industry. Där kommer vårt fokus att vara under kommande år”, säger Jonas Wiström, vd och koncernchef, Ratos.

Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av Ratos affärsmodell och ett bolag i Ratos ägo ska sträva efter att vara ESG-ledare i sin respektive bransch.

Den tryckta versionen av Ratos års- och hållbarhetsredovisning för 2022 (på svenska) kan beställas på Ratos webbplats.


För ytterligare information:
Josefine Uppling, VP Communication & Sustainability
+46 76 114 54 21
josefine.uppling@ratos.com


Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 mars 2023 kl. 09.00 CET.Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 16 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp (rullande 12 månader) uppgår till cirka SEK 32 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.