Ratos års- och hållbarhetsredovisning för 2023: Stark finansiell position möjliggör accelererad tillväxt mot en mer renodlad koncern

Regulatorisk information 2024-03-05

Ratos års- och hållbarhetsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig på www.ratos.com.


Sammantaget är detta Ratos bästa år sedan strategiomläggningen från att vara ett Private Equity-bolag med investeringar i många sektorer till vår inriktning mot en renodlad koncern inom teknik- och infrastrukturlösningar. Under året fortsatte EBITA att öka, kapitalbindningen minskade och Ratos hade starka kassaflöden. Ratos finansiella position är därmed stark och möjliggör en accelererad, hållbar tillväxt via tilläggsförvärv och värdeskapande investeringar. Vägen mot en mer renodlad och transparent koncern fortsätter.

Det fria kassaflödet 2023 uppgick till 3 073 MSEK vilket är 137 procent av justerad EBITA som uppgick till 2 244 MSEK, en ökning med 14 procent. Nettoomsättningen uppgick till 33 748 MSEK, en ökning med 13 procent. Skuldsättningsgraden sjönk till 1,1x.

”I början av 2026 ska Ratos vara en starkt decentraliserad koncern inom teknik- och infrastrukturlösningar med en EBITA som överstiger 3 miljarder SEK och ha en god avkastning på investerat kapital. Vår starka finansiella position gör det möjligt att accelerera tillväxten genom bland annat tilläggsförvärv i bolagen som är grunden för en mer fokuserad koncern. Teknik- och infrastrukturlösningar är helt avgörande för den brådskande omställningen mot ett mer hållbart samhälle där efterfrågan på ingenjörer kommer öka ytterligare”, säger Jonas Wiström, vd och koncernchef, Ratos.

Hållbarhetsarbetet har varit en integrerad del av Ratos strategi under många år – det som är långsiktigt hållbart är också långsiktigt lönsamt.

”Omställningen till ett mer hållbart samhälle är både avgörande för vår gemensamma framtid och lönsam för bolag som investerar i branscher med betydelse för att omställningen ska lyckas. I Ratos fokusområden återfinns därför satsningar på unika teknikkonsultbolag och bolag som bygger och underhåller ett hållbart samhälle i form av infrastrukturunderhåll och uppförande samt underhåll av samhällskritiska byggnader. Teknikutvecklingen kommer att spela en avgörande roll – och rätt infrastruktur är en förutsättning för att Sverige och hela EU ska nå  sina klimatmål. Ratos fortsätter att bidra”, säger Josefine Uppling, Vice President Communication & Sustainability, Ratos.

Den tryckta versionen av Ratos års- och hållbarhetsredovisning för 2023 (på svenska) kan beställas på Ratos hemsida.


För ytterligare information:
Josefine Uppling, Vice President Communication & Sustainability
+46 76 114 54 21
josefine.uppling@ratos.com

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 mars 2024 kl. 09.00 CET.

Om Ratos
Ratos är en svensk bolagsgrupp med fokus på teknik- och infrastrukturlösningar, och består av 17 dotterbolag indelade i tre affärsområden: Construction & Services, Industry och Consumer. Nettoomsättning för bolagsgruppen (rullande 12 månader) uppgår till cirka SEK 34 miljarder. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga dotterbolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.