Ratos årsredovisning 2015 offentlig

Regulatorisk information 2016-03-10


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. 


Ratos årsredovisning för 2015, på svenska och engelska, finns nu tillgänglig på www.ratos.se i pdf-format. Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som så begärt och kan även beställas via Ratos hemsida.

Årsstämman äger rum torsdagen den 14 april 2016 kl 16.30 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Fullständiga stämmohandlingar finns på www.ratos.se där också anmälan om deltagande kan göras.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20

  

Kommande informationstillfällen från Ratos:

Årsstämma 2016 14 april 2016
Delårsrapport januari-mars 2016 10 maj 2016
Delårsrapport januari-juni 2016 19 augusti 2016
Delårsrapport januari-september 2016 10 november 2016

Ratos äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av bolagen AH Industries, Aibel, ArcusGruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, HENT, HL Display, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula, Serena Properties, Speed Group och TFS. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 15 500 medarbetare.