Ratos årsredovisning för 2018

Regulatorisk information 2019-04-02


Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2019 kl. 09.00 CET.Ratos årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2018, på svenska och engelska, finns nu tillgängliga på www.ratos.se i pdf-format.

Årsredovisningen i tryckt format kan beställas på www.ratos.se.

För ytterligare information:
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, tel: 070-868 40 50, email: helene.gustafsson@ratos.se


Om Ratos:
Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 12 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Bygg, Industri och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 12 300 medarbetare.