Ratos årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020

Regulatorisk information 2021-02-17


Ratos årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020, på svenska, finns nu tillgänglig på www.ratos.com. Den engelska årsredovisningen och hållbarhetsrapporten kommer att publiceras på Ratos hemsida den 12 mars.

Den tryckta versionen kan beställas på Ratos hemsida.

 

För ytterligare information:
 Helene Gustafsson, IR- och presschef
070-868 40 50
helene.gustafsson@ratos.com

 

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2021 kl. 09.00 CET.


Om Ratos:
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 11 bolag uppdelade i tre affärsområden; Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 33 miljarder SEK och en total EBITA på 2 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.