Ratos årsstämma, 10 mars 2021

2020-12-14

Ratos årsstämma kommer att hållas den 10 mars 2021, istället för den 5 maj 2021 som tidigare annonserats. Årsstämman kommer att genomföras med poströstning.


Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande. Detta kan göras genom att skicka e-post till helena.jansson@ratos.com (rubricera ”Ratos årsstämma”) eller genom brev till, Helena Jansson, Ratos AB, Box 1661, 111 96 Stockholm, senast den 20 januari 2021.


För ytterligare information:
Helene Gustafsson, IR & Presschef Ratos, 070-868 40 50
Per-Olof Söderberg, Styrelseordförande Ratos, 08-700 17 98


Om Ratos:
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 38 miljarder SEK och en total EBITA på 1,8 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.