Ratos: Biolin Scientific avyttrar Analytical Instruments

2016-12-07


7 december 2016

Ratos dotterbolag Biolin Scientific Holding AB har avyttrat Analytical Instruments (Biolin Scientific AB), ett dotterbolag i Biolinkoncernen, till börsnoterade AddLife.
Försäljningen förväntas inte ge någon betydande exitresultateffekt för Ratos.

Ratos förvärvade Biolin Scientific 2010 och idag erbjuder bolaget avancerade analysinstrument som hjälper forskare och företag att vetenskapligt analysera material, nanoteknologier och läkemedel snabbare och bättre. Verksamheten inom Biolin Scientific drivs i två självständiga dotterbolag som i dagsläget benämns Analytical Instruments och Drug Discovery. I samband med att Analytical Instruments avyttras kommer Drug Discovery att drivas som ett självständigt bolag i Ratos under namnet Sophion och de koncerngemensamma resurserna kommer att avvecklas. Analytical Instruments har idag cirka 60 anställda och en årlig omsättning om cirka 100 Mkr och operativ EBITA om cirka 6 Mkr baserat på senaste 12 månaderna per september 2016.

- Vi väljer nu att avyttra Analytical Instruments till AddLife som blir en ny långsiktig ägare med liknande verksamheter inom Life Science. Samtidigt får Sophion, som självständigt bolag, ett starkt fokus på kärnverksamheten, säger Christina Rubenhag, vd Biolin Scientific Holding.

Avyttringen förväntas inte ge någon betydande exitresultateffekt för Ratos. Sophion kommer redovisas som övrig nettotillgång i Ratos redovisning från och med helårsbokslutet för 2016.

För ytterligare information:
Magnus Agervald, vd Ratos, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef Ratos, 08-700 17 20


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Bokslutskommuniké 2016                        17 februari 2017


Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 20 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Konsumentvaror/Handel, Bygg och Industri. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 15 500 medarbetare.