Ratos: Bisnode förvärvar AIS Nordic

2015-10-15


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos dotterbolag Bisnode förvärvar verksamheten i AIS Nordic och utökar sitt erbjudande inom fordonsinformationstjänster. Bisnode, en av Europas ledande leverantörer av beslutsstöd, blir genom förvärvet ledande i Norden inom fordonsrelaterade informationstjänster. Köpeskillingen, som uppgår till ca 65 Mkr (Enterprise Value), finansieras genom eget kapital från ägarna vilket innebär att Ratos tillskjuter ca 45 Mkr.

AIS Nordic erbjuder högkvalitativa tjänster inom fordonsdata. För kunder inom främst fordons- och tillbehörsbranschen är detta affärskritiska tjänster för att bedriva verksamheten effektivt och lönsamt. Bolaget grundades 2006 och har ett rörelseresultat om ca 13 Mkr på årsbasis.

- Genom detta lönsamma tilläggsförvärv stärks Bisnodes position på marknaden för beslutsstöd ytterligare vilket är i linje med vår strategi att fortsätta utveckla kärnverksamheten. Bisnode kommer i och med förvärvet ha en ledande och heltäckande lösning för företag som behöver fordons- eller fordonsrelaterad information i ett eller flera nordiska länder, säger Susanna Campbell, VD Ratos.

Transaktionen förväntas slutföras den 16 oktober.

Ratos blev huvudägare i Bisnode 2005. Idag är Bisnode en av de ledande europeiska leverantörerna av beslutsstöd med fokus på att hjälpa företag och organisationer ta smarta beslut.

För frågor vänligen kontakta:
Henrik Blomé, vice VD och Investment Director, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos:

Delårsrapport januari-september 2015      6 november 2015
Bokslutskommuniké 2015 17 februari 2016
Årsstämma 2016 14 april 2016
Delårsrapport januari-mars 2016 10 maj 2016

Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora onoterade nordiska bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HENT, HL Display, Inwido, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula, Speed Group och TFS. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och börsvärdet uppgår till ca 18 miljarder kronor.