Ratos: Bisnode förvärvar Global Group

2017-03-17


Pressmeddelande  17 mars 2017

Ratos dotterbolag Bisnode förvärvar Global Group Dialog Solutions AG, en tysk ledande leverantör av lösningar baserade på marknadsinformation. Förvärvet är en viktig del i Bisnodes strategi att bli den mest eftertraktade partnern för data och analys i Europa. Ratos tillskjuter i samband med transaktionen cirka 54 Mkr för sin ägarandel.

Bisnode stärker sin marknadsposition genom förvärvet av Global Group. Bolaget har cirka 60 medarbetare med huvudkontor i Idstein, Tyskland, och en årlig omsättning om cirka 10,5 MEUR. Global Group är genom sina starka kundrelationer, sitt erbjudande och sin egen konsumentdatabas en av de ledande leverantörerna av marknadsföringstjänster i den tyskspråkiga delen av världen.

- Med sin egen konsumentdatabas och sofistikerade lösningar baserade på marknadsinformation är Global Group en viktig del i att fortsätta leverera på Bisnodes strategi att bli den mest eftertraktade partnern för data och analys i Europa. Genom Global Group får vi möjlighet att erbjuda ytterligare tjänster till våra tyskspråkiga marknader samtidigt som tjänsterna bidrar till Bisnodes produktutvecklingsinitiativ inom nästa generations lösningar för marknadsföring, säger Magnus Silfverberg, vd Bisnode.

Förvärvet förväntas slutföras i slutet av april 2017.

Ratos blev huvudägare i Bisnode 2005. Idag är Bisnode en av de ledande europeiska leverantörerna av beslutsstöd med fokus på att hjälpa företag och organisationer ta smarta beslut.

För ytterligare information:
Helene Gustafsson, IR- och Presschef Ratos, 08-700 17 98
Magnus Silfverberg, vd Bisnode, 08-558 059 00


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Årsstämma                                           6 april 2017
Delårsrapport januari-mars 2017             8 maj 2017
Delårsrapport januari-juni 2017              17 augusti 2017
Delårsrapport januari-september 2017   14 november 2017


Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 19 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Konsumentvaror/Handel, Bygg och Energi. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 15 000 medarbetare.