Ratos blir ny partner till airteam

2016-02-15


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos har tecknat avtal om att förvärva cirka 70% av aktierna i airteam, en ledande leverantör av ventilationslösningar i Danmark. Köpeskillingen (enterprise value) för 100% av bolaget uppgår till cirka 575 MDKK, varav Ratos tillför cirka 250 MDKK i eget kapital.

airteam erbjuder högkvalitativa och effektiva ventilationslösningar i Danmark. Bolaget har en skicklig och kompetent ledning och organisation, hög teknisk kompetens, kvalificerad projektledning, effektiva inköpsprocesser samt en beprövad, skalbar affärsmodell. airteam fokuserar på projektutveckling, projektledning och upphandling där projekten i stor utsträckning utförs av ett brett nätverk av kvalitetssäkrade underleverantörer. Dessutom erbjuder airteam underhåll och service av installerade lösningar. Den danska byggmarknaden är attraktiv med strukturella tillväxtmöjligheter och ökad efterfrågan av effektiva och högkvalitativa ventilationslösningar. airteams affärsmodell är skalbar med en flexibel kostnadsstruktur och en bred kund- och projektportfölj.

airteam bildades 1998 och ägs idag av grundarna till bolaget. Ratos kommer att investera i partnerskap med de nuvarande ägarna och en breddad ägarbas bestående av nyckelpersoner i bolaget som tillsammans kommer att äga cirka 30%. Poul Pihlmann kommer att kvarstå som en av huvudägarna och fortsätta som VD. airteam har sju kontor över hela Danmark med huvudkontor i Aarhus. Antalet anställda uppgår till 150 personer. Omsättningen uppgick till 448 MDKK och EBITA 62 MDKK per sista räkenskapsår september 2014/2015.

- airteam har en stark och kundfokuserad företagskultur med engagerade medarbetare, en ledande marknadsposition och en attraktiv affärsmodell. Ratos investerar gärna i företag som arbetar för ökad energieffektivitet och ser airteams kompetens inom energieffektiva ventilationslösningar som en styrka. I samarbete med teamet på airteam tror vi att det finns en stor potential att utveckla verksamheten ytterligare. Genom att kombinera airteams branschexpertis med vår bakgrund att stödja tillväxtföretag med en tydlig strategisk agenda, ser vi detta som en mycket intressant investeringsmöjlighet för Ratos, säger Susanna Campbell, VD på Ratos.

- För att få airteam att växa ytterligare och realisera den fulla potentialen, har vi letat efter en partner med relevant kompetens och erfarenhet samt finansiella resurser. Vi uppskattar Ratos som en etablerad och ansvarsfull investerare med en stark huvudägare i familjen Söderberg. Vi tror att deras långa erfarenhet av aktivt ägande, framgångsrika investeringar i vår bransch och starka värdegrund kommer att gynna airteam i dess vidare utveckling, säger Poul Pihlmann, VD på airteam.

Ratos förvärvar cirka 70% av airteam. Köpeskillingen (enterprise value) för 100% uppgår till cirka 575 MDKK. Baserat på estimerad nettoskuld vid affärens slutförande förväntas Ratos för sina 70% tillföra cirka 250 MDKK i eget kapital. Förvärvet är villkorat av berörda myndigheters godkännande och beräknas slutföras i början av andra kvartalet.

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos:  
Bokslutskommuniké 2015 17 februari 2016
Årsstämma 2016 14 april 2016
Delårsrapport januari-mars 2016 10 maj 2016

Ratos äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av bolagen AH Industries, Aibel, ArcusGruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, HENT, HL Display, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula, Serena Properties, Speed Group och TFS. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 15 500 medarbetare.