Ratos: Christina Rubenhag ny vd i Biolin Scientific

2016-03-08


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Christina Rubenhag har utsetts till ny vd i Biolin Scientific, en internationell leverantör som utvecklar, tillverkar och säljer analysinstrument för forskning, utveckling och kvalitetskontroll. Johan von Heijne kommer efter drygt tre år som vd att lämna sitt uppdrag.

Biolin Scientific erbjuder avancerade analysinstrument för forskning och utveckling, som hjälper forskare och företag att vetenskapligt analysera material, nanoteknologier och läkemedel snabbare och bättre. Verksamheten är indelad i två affärsområden: Analytical Instruments och Drug Discovery. Biolin Scientifics styrelse har beslutat att driva varje enskilt affärsområdes strategiska utveckling självständigt. I samband med detta kommer de koncerngemensamma resurserna att begränsas och  styrelsen har utsett Christina Rubenhag som ny vd. Christina har arbetat inom Biolin Scientific sedan 2012 och ersätter nu Johan von Heijne som lämnar bolaget då vd-uppdraget förändras. Johan har under sina drygt tre år som vd bidragit till att lyfta fram bolagets positioner inom många olika områden.

- Biolin Scientific har de senaste åren satsat på produktinnovation och förstärkta marknadspositioner inom respektive affärsområde. Det finns en tydlig potential inom båda affärsområdena som vi vill fortsätta utveckla separat. I linje med detta har bolagets styrelse valt att begränsa de koncerngemensamma resurserna och utse Christina, nuvarande CFO, till ny vd. Christina har god insikt i bolaget och kommer tillsammans med övriga ledningen fortsätta utveckla marknadserbjudandena och fokusera på att öka försäljningen, säger Susanna Campbell, vd Ratos.

Biolin Scientific förvärvades 2010, antalet anställda uppgår till cirka 115 och omsättningen 2015 uppgick till 227 Mkr samt rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 8 Mkr.

För frågor vänligen kontakta:
Henrik Joelsson, Investment Director, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos:  
Årsstämma 2016 14 april 2016
Delårsrapport januari-mars 2016 10 maj 2016
Delårsrapport januari-juni 2016 19 augusti 2016
Delårsrapport januari-september 2016 10 november 2016

Ratos äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av bolagen AH Industries, Aibel, ArcusGruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, HENT, HL Display, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula, Serena Properties, Speed Group och TFS. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 15 500 medarbetare.