Ratos: Delårsrapport januari-juni 2018

Regulatorisk information 2018-08-17


Pressmeddelande 17 augusti 2018

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2018 kl. 8.00 CET.

April-juni 2018

 • Koncernens nettoomsättning 6 869 Mkr (6 741)
 • Resultat före skatt 738 Mkr (546)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning 1,53 kr (0,98)

Utveckling i bolagsportföljen, apr-jun 2018

 • Portföljens nettoomsättning 6 456 Mkr (6 003)
 • Portföljens EBITA 798 Mkr (728)
 • Portföljens operativa EBITA 764 Mkr (740)

Januari-juni 2018

 • Koncernens nettoomsättning 11 781 Mkr (12 303)
 • Resultat före skatt 591 Mkr (514)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning 1,06 kr (0,59)
 • Likvida medel i moderbolaget 1 536 Mkr (1 281)

Utveckling i bolagsportföljen, jan-jun 2018

 • Portföljens nettoomsättning 10 958 Mkr (10 637)
 • Portföljens EBITA 780 Mkr (830)
 • Portföljens operativa EBITA 778 Mkr (845)

Förvärv och avyttringar, jan-jun 2018

 • Jøtul avyttrades under första kvartalet, realisationsresultatet uppgick till 26 Mkr


Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-566 426 69 strax före klockan 10.00. Telefonkonferensen websänds på www.ratos.se där även presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt. Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå via www.ratos.se.

Stockholm den 17 augusti 2018
Jonas Wiström
VD

För ytterligare information:
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-september 2018              25 oktober 2018

Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 13 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Bygg, Industri och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 12 700 medarbetare.