Ratos: Delårsrapport januari-september 2018

Regulatorisk information 2018-10-25


Pressmeddelande 25 oktober 2018

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 8.00 CET.

Juli-september 2018

 • Koncernens nettoomsättning 5 425 MSEK (5 344)
 • Resultat före skatt 88 MSEK (741)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning 0,00 SEK (2,13)

Utveckling i bolagsportföljen, juli-september 2018

 • Portföljens nettoomsättning 4 985 MSEK (4 582)
 • Portföljens EBITA 117 MSEK (180)
 • Portföljens operativa EBITA 173 MSEK (199)

Januari-september 2018

 • Koncernens nettoomsättning 17 206 MSEK (17 647)
 • Resultat före skatt 678 MSEK (1 255)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning 1,06 SEK (2,73)
 • Likvida medel i moderbolaget 1 724 MSEK (2 405)

Utveckling i bolagsportföljen, januari-september 2018

 • Portföljens nettoomsättning 15 835 MSEK (15 111)
 • Portföljens EBITA 891 MSEK (1 002)
 • Portföljens operativa EBITA 945 MSEK (1 037)

Förvärv och avyttringar, januari-september 2018

 • Gudrun Sjödén Group avyttrades under tredje kvartalet, realisationsresultatet uppgick till 36 MSEK
 • Jøtul avyttrades under första kvartalet, realisationsresultatet uppgick till 26 MSEK


Klockan 11.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-566 426 99 strax före klockan 11.00. Telefonkonferensen websänds på www.ratos.se där även presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt. Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå via www.ratos.se.

Stockholm den 25 oktober 2018
Jonas Wiström
VD

För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Bokslutskommuniké 2018                            15 februari 2019
Årsstämma                                                   8 maj 2019

Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 12 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Bygg, Industri och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 12 300 medarbetare.