Ratos: Förändrat antal aktier och röster i Ratos AB

2017-06-30


Pressmeddelande 30 juni 2017 

Ratos har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en obligatorisk inlösen av samtliga preferensaktier av serie C, vilket har resulterat i att antalet aktier och röster i Ratos har förändrats.

Efter genomförd inlösen av samtliga 830 000 preferensaktier av serie C uppgår det totala antalet aktier i Ratos till 324 140 896, varav 84 637 060 A-aktier och 239 503 836 B-aktier. Varje aktie av serie A berättigar till en röst och varje aktie av serie B berättigar till en tiondels röst. Det totala antalet röster uppgår till 108 587 444.För ytterligare information:
Magnus Agervald, vd Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 08-700 17 98


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-juni 2017                     17 augusti 2017
Delårsrapport januari-september 2017          14 november 2017


Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 17 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Bygg, Industri och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 14 200 medarbetare.