Ratos: Förändringar i Ratos valberedning

2017-12-19


Pressmeddelande 19 december 2017

Som en följd av att Ratos styrelse utsett Jonas Wiström till ny VD och Per-Olof Söderberg till ny styrelseordförande ingår Per-Olof Söderberg i Ratos valberedning istället för Jonas Wiström.

Efter denna ändring består valberedningen av:  

  • Ragnar Söderberg, utsedd av Ragnar Söderbergs stiftelse, samt närståendes innehav
  • Jan Söderberg, eget och närståendes innehav 
  • Maria Söderberg, utsedd av Torsten Söderbergs Stiftelse, samt eget innehav
  • Erik Brändström, utsedd av Spiltan Fonder AB
  • Håkan Roos, utsedd av Roosgruppen AB
  • Per-Olof Söderberg, ordförande i Ratos styrelse

  

För ytterligare information:
Ragnar Söderberg, valberedningens ordförande, 070-232 91 81
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 08-700 17 98

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Bokslutskommuniké 2017                                          16 februari 2018
Delårsrapport januari-mars 2018                               3 maj 2018
Delårsrapport januari-juni 2018                                 17 augusti 2018
Delårsrapport januari-september 2018                     25 oktober 2018

Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 14 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Industri, Konsumentvaror/Handel och Bygg. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 13 400 medarbetare.