Ratos försäljning av Bisnode slutförd

2021-01-11

Den 8 oktober offentliggjorde Ratos att ett avtal tecknats avseende försäljning av Bisnode till Dun & Bradstreet. Försäljningen är nu slutförd efter att sedvanliga myndighetsgodkännanden och övriga villkor uppfyllts, inklusive erläggande av köpeskillingen.


Köpeskillingen för Ratos ägarandel om 70% uppgick, som tidigare kommunicerats, till 3 900 MSEK, vilket medför en koncernmässig reavinst om cirka 1 900 MSEK. 25% av köpeskillingen investeras i aktier i Dun & Bradstreet som är noterat på New York Stock Exchange, motsvarande cirka 1% av utestående aktier. Därutöver erhöll Ratos under det fjärde kvartalet 2020 en utdelning från Bisnode, uppgående till 175 MSEK, i enighet med villkoren i transaktionen och tidigare kommunikation.


”Försäljningen av Bisnode utgör ännu ett steg i Ratos utveckling mot en bolagsgrupp, där fokus ligger på operativ utveckling, tilläggsförvärv i bolagen och nya plattformsförvärv i bolag och branscher där Ratos har ett djupt kunnande. I och med försäljningen har vi synliggjort det värdeskapande arbete som utförts i Bisnode och frigjort finansiella resurser för Ratos att genomföra vår strategi”, säger Jonas Wiström, vd och koncernchef för Ratos.

 

För ytterligare information kontakta:
Jonas Wiström, VD, Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef, Ratos, 070-868 40 50, helene.gustafsson@ratos.com
 


Om Ratos:
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 11 bolag uppdelade i tre affärsområden: Construction & Services, Consumer & Technology samt Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 34 miljarder SEK och en total EBITA på 1,3 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.