Ratos förvärvar resterande aktier i TFS

2019-01-14

Ratos har förvärvat resterande aktier (40%) i dotterbolaget Trial Form Support International AB (TFS) av delägaren och grundaren Daniel Spasic till ett aktievärde om cirka 11 MEUR. Ratos ägande uppgår efter förvärvet till 100%.


Ratos förvärvade 60% av TFS, en internationell tjänsteleverantör, s.k. Contract Research Organization (CRO), som genomför kliniska studier åt läkemedels-, bioteknik- och medicintekniska bolag, år 2015 av grundaren och ägaren Daniel Spasic. Genom förvärvet av återstående 40% uppgår Ratos ägande av bolaget till 100%. Förvärvspriset för de resterande aktierna uppgår till cirka 11 MEUR.

”Jag är glad att vi träffat en överenskommelse med Daniel om förvärvet av återstående aktier i TFS. Vi har en stark tro på bolaget som befinner sig i en attraktiv bransch”, säger Johan Rydmark, Director på Ratos och bolagsansvarig för TFS.

Antalet anställda i TFS uppgår till cirka 650 och omsättningen för rullande 12 månader per 30 september 2018 uppgick till 85,1 MEUR. 

För ytterligare information:
Johan Rydmark, Director Ratos, 076-109 94 41
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 08-700 17 98

Om Ratos:
Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 12 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Bygg, Industri och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 12 300 medarbetare.