Ratos förvärvar Speed Group

2015-06-25


 Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos har tecknat avtal om att förvärva cirka 70% av aktierna i Speed Group, en snabbväxande svensk leverantör av logistiktjänster. Köpeskillingen (enterprise value) för 100% av bolaget uppgår till cirka 450 Mkr, varav Ratos tillför cirka 300 Mkr i eget kapital.

Speed Group är en leverantör av logistiktjänster som sträcker sig från bemanning till fullskaligt övertagande av lagerhantering samt vissa tilläggstjänster inom produktion, rekrytering och utbildning. De har idag cirka 900 medarbetare med etablering i sydvästra Sverige och huvudkontor i Borås. Bolaget grundades 2004 och ägs idag av grundarna Jarl Ternander och Daniel Johansson samt Jesper Andersson och VD Catrin Wirfalk, som tillsammans med sina medarbetare framgångsrikt utvecklat verksamheten till att bli en av Sveriges ledande inom sitt marknadssegment. Nuvarande ägare kommer att kvarstå med en ägarandel om cirka 30% och ha en fortsatt aktiv roll i bolagets utveckling.

Efterfrågan på effektiva logistiktjänster ökar kontinuerligt i takt med den växande e-handeln, ökad outsourcing, centralisering av lager på strategiska platser samt ökad komplexitet i logistiksystemen. Detta i kombination med en växande bemanningsmarknad i behov av flexibla lösningar för specialiserad och kompetent personal ger Speed Group en stark position i en intressant marknadsnisch. Speed Group har de senaste fem åren haft en genomsnittlig organisk tillväxt om cirka 30% per år med god lönsamhet och har de senaste två åren utsetts till Gasellföretag. 2014 uppgick omsättningen till 412 Mkr med ett operativt rörelseresultat (EBITA) om 54 Mkr.

- Speed Group är ett snabbväxande, lönsamt bolag med en spännande affärsmodell där kombinationen av logistiktjänster och specialiserad bemanning möjliggör ett konkurrenskraftigt erbjudande utifrån kundernas föränderliga behov. Detta ger goda möjligheter till en fortsatt positiv utveckling. När vi kombinerar grundarnas branschexpertis med vår erfarenhet av att stödja bolag i tillväxtfaser och vidareutveckla organisationer i ett marknadssegment med underliggande strukturell tillväxt, ser vi stora möjligheter för bolaget, varför detta är en mycket intressant investeringsmöjlighet för Ratos, säger Ratos VD Susanna Campbell.

- Vi är glada att vi hittat en stark svensk samarbetspartner i Ratos med en 150-årig industriell bakgrund där jag tillsammans med ägarna är övertygad om att valet av Ratos tillför oss nätverk, kompetens och långsiktighet som stämmer väl med vår värdegrund. Tillsammans stärker vi våra förutsättningar för fortsatt tillväxt i vår strävan efter att möta våra kunders ökade behov av flexibla och effektiva lösningar, säger Speed Groups VD Catrin Wirfalk.

Ratos förvärvar cirka 70% av Speed Group. Köpeskillingen (enterprise value) för 100% uppgår till cirka 450 Mkr. Baserat på estimerad nettoskuld vid affärens slutförande förväntas Ratos tillföra cirka 300 Mkr i eget kapital. Ratos investerade belopp påverkas av kassaflödet fram till att förvärvet slutförts. Förvärvet är villkorat av berörda myndigheters godkännande och beräknas slutföras under tredje kvartalet.

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos:  
Delårsrapport januari-juni 2015 14 augusti 2015
Delårsrapport januari-september 2015 6 november 2015

Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora onoterade nordiska bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HENT, HL Display, Inwido, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula och Nordic Cinema Group. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och börsvärdet uppgår till ca 20 miljarder kronor.