Ratos: GS-Hydro Holding Oy och dess dotterbolag GS-Hydro Oy ansöker om konkurs

2017-09-21


Pressmeddelande  21 september 2017

Ratos finska dotterbolag GS-Hydro Holding Oy och dess dotterbolag GS-Hydro Oy har i dag lämnat in konkursansökan till Egentliga Tavastlands (Kanta-Häme) tingsrätt efter samråd med Ratos och GS-Hydros långivare.

Styrelsen i Ratos finska dotterbolag GS-Hydro Holding Oy och dess dotterbolag GS-Hydro Oy har igår kväll fattat beslut om att inleda konkursförfarande och har idag lämnat in konkursansökan till Egentliga Tavastlands (Kanta-Häme) tingsrätt. GS-Hydro-koncernen har under en längre tid haft likviditets- samt lönsamhetsproblem vilka blivit akuta efter att en av bolagets största kunder inte kunnat fullfölja sina betalningsåtaganden till ett koncernbolag inom GS-Hydro.

Ratos har tillsammans med bolagets styrelse och ledning de senaste åren genomfört ett omfattande åtgärdsprogram. I kombination med detta har Ratos gjort betydande kapitaltillskott sedan år 2015. Det har givit effekt men har tagit lång tid och samtidigt har bolaget varit i en pressad situation på flera delmarknader. Bolagets situation är främst en följd av svag utveckling och betydande prispress på offshoremarknaden i kombination med att bolaget inte har en tillräckligt konkurrenskraftig marknadsposition.

- Först och främst beklagar vi naturligtvis den oro och de konsekvenser som den här situationen får för bolagets anställda, kunder och leverantörer. Det här är ett beslut som vi har försökt undvika in i det längsta, säger Magnus Agervald, VD Ratos.

- Ratos har stöttat bolaget under en lång tid och de senaste åren arbetat intensivt för att vända resultaten. Senast i somras gjorde Ratos ett sedan tidigare överenskommet kapitaltillskott. Vi har lagt ned ett omfattande arbete på bolaget men dessvärre är slutsatsen att det inte finns förutsättningar för att vända utvecklingen i det uppkomna läget, fortsätter Magnus Agervald.

- Ratos har ett ansvar även gentemot sina aktieägare, och efter en noggrann utvärdering av situationen har vi kommit till slutsatsen att det inte vore ansvarsfullt att fortsätta investera kapital i det här läget. Det är ett tufft beslut som vi har värderat noga, säger Jonas Wiström, styrelseordförande Ratos.

Den 31 december 2016 skrev Ratos ner det koncernmässigt bokförda värdet i GS-Hydro med 160 Mkr till 0 kr. Det koncernmässigt bokförda värdet på GS-Hydro uppgår till -64 Mkr per 30 juni 2017.

Konkursboets förvaltare, som skall utses i samband med att konkursförfarandet för GS-Hydro Holding Oy och GS-Hydro Oy inleds, kommer att informera närmare om konkursförfarandet inom ramen för sin befogenhet. 

GS-Hydro förvärvades 2001 i samband med förvärvet av Atle. Idag har GS-Hydro cirka 600 anställda i 17 länder. Försäljningen under 2016 uppgick till 93,7 MEUR och rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 
-15,8 MEUR.

För frågor vänligen kontakta:
Magnus Agervald, VD, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-september 2017            14 november 2017
Bokslutskommuniké 2017                                16 februari 2018
Delårsrapport januari-mars 2018                     3 maj 2018
Delårsrapport januari-juni 2018                       17 augusti 2018
Delårsrapport januari-september 2018            25 oktober 2018

Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 16 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Industri, Konsumentvaror/Handel och Bygg. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 14 000 medarbetare.