Ratos har sålt 20,9% av antalet aktier i Inwido

2015-04-29


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Ej för offentliggörande, distribution eller publicering, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Japan.

Ratos har sålt 20,9% av det totala antalet aktier i Inwido AB (publ) till ett begränsat antal nordiska och internationella institutionella investerare. Försäljningen gjordes till ett pris om 91 kronor per aktie, totalt ca 1 103 Mkr, och ger en estimerad exitvinst om ca 230 Mkr. Intresset bland investerare att förvärva aktier i Inwido har varit mycket stort. Efter försäljningen äger Ratos 10,4% av aktierna i Inwido.

Försäljningen motsvarade totalt 12 124 796 aktier i Inwido och genomfördes genom en så kallad accelererad bookbuilding-process. Försäljningsbeloppet uppgår till ca 1 103 Mkr och ger en estimerad exitvinst om ca 230 Mkr. Inwido börsnoterades i september 2014 och Ratos sålde då 65% av antalet utestående aktier till ett värde om ca 2 579 Mkr vilket gav en exitvinst om 1 187 Mkr. Detta innebär att Inwido hittills har gett upphov till en total exitvinst om ca 1 420 Mkr och en årlig genomsnittlig avkastning (IRR) ökad till ca 16% samt en money multiple om ca 3,7x. Ratos äger efter försäljningen 6 000 000 aktier i Inwido, motsvarande 10,4% av kapital och röster.

Ratos kommer även efter försäljningen att vara representerat i Inwidos styrelse och vara en engagerad ägare som aktivt verkar för Inwidos långsiktiga strategi och som stödjer företagsledningen i genomförandet av denna.

- Inwido har under vårt ägande de senaste tio åren genomgått en imponerande utvecklingsresa och efter höstens framgångsrika börsnotering har Inwido haft en fortsatt stark resultatutveckling samt en positiv utveckling på börsen med fortsatt framtida potential. Försäljningen möjliggör en realisering av det värde som skapats över tid och är i linje med Ratos strategi att förvärva, utveckla samt avyttra bolag, säger Susanna Campbell, VD Ratos.

Carnegie och Handelsbanken Capital Markets har agerat som Joint Bookrunners i samband med försäljningen. Ratos har i förhållande till Joint Bookrunners förbundit sig att inte avyttra några ytterligare aktier i Inwido före publiceringen av Inwidos nästa delårsrapport.

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos:

Delårsrapport januari-mars 2015 7 maj 2015
Delårsrapport januari-juni 2015 14 augusti 2015
Delårsrapport januari-september 2015 6 november 2015

Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora onoterade nordiska bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HENT, HL Display, Inwido, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula och Nordic Cinema Group. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och börsvärdet uppgår till ca 21 miljarder kronor.