Ratos har sålt sitt innehav om 10,4% i Inwido

2015-10-22


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Ej för offentliggörande, distribution eller publicering, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Japan.

Ratos har sålt sitt aktieinnehav om 10,4% i Inwido AB (publ) till ett begränsat antal nordiska och internationella institutionella investerare. Försäljningen gjordes till ett pris om 83 kronor per aktie, totalt 498 Mkr, och ger en estimerad exitvinst om ca 50 Mkr. Intresset bland investerare att förvärva aktier i Inwido har varit mycket stort. Ratos äger efter försäljningen inga aktier i Inwido.

Försäljningen motsvarade totalt 6 000 000 aktier i Inwido och genomfördes genom en så kallad accelererad bookbuilding-process. Försäljningsbeloppet uppgår till 498 Mkr och ger en estimerad exitvinst om ca 50 Mkr. Inwido börsnoterades i september 2014 och har i och med denna försäljning gett en total exitvinst om ca 1 480 Mkr och en årlig genomsnittlig avkastning (IRR) om ca 16% samt en money multiple om ca 3,6x.

- Inwido har under vårt ägande de senaste drygt tio åren genomgått en imponerande utvecklingsresa ledd av en stark företagsledning. Efter den framgångsrika börsnoteringen har Inwido haft en fortsatt stark resultatutveckling samt en positiv utveckling på börsen och har fortsatt framtida potential. Försäljningen möjliggör en realisering av det värde som skapats över tid och är i linje med Ratos strategi att förvärva, utveckla samt avyttra bolag, säger Susanna Campbell, VD Ratos.

Carnegie och Handelsbanken Capital Markets har agerat som Joint Bookrunners i samband med försäljningen.

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos:

Delårsrapport januari-september 2015          6 november 2015
Bokslutskommuniké 2015 17 februari 2016
Årsstämma 2016 14 april 2016
Delårsrapport januari-mars 2016 10 maj 2016

Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora onoterade nordiska bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HENT, HL Display, Inwido, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula, Speed Group och TFS. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och börsvärdet uppgår till ca 18 miljarder kronor.