Ratos: HENT säljer bostadsutvecklingsverksamhet

2018-04-23


Pressmeddelande 23 april 2018

Ratos dotterbolag HENT har tecknat avtal om att sälja sin bostadsutvecklings-verksamhet, HENT Eiendomsinvest, till Fredensborg Bolig. Försäljningen innebär en reavinst om ca 85 MNOK.

HENT har tecknat avtal om att sälja sitt dotterbolag HENT Eiendomsinvest till Fredensborg Bolig. Till avtalet finns en potentiell tilläggsköpeskilling om Fredensborg Bolig väljer att utnyttja en option de övertar kopplad till utbyggnad av ett projekt utanför Oslo. Försäljningen av verksamheten väntas ge en reavinst om ca 85 MNOK, inklusive potentiell tilläggsköpeskilling. Försäljningen förväntas slutföras under andra kvartalet 2018.

HENT Eiendomsinvest utgör majoriteten av HENTs nuvarande bostadsutvecklingsverksamhet och omfattar ca 1 200 planerade lägenheter där HENTs ägarandel i genomsnitt uppgår till knappt 50%. Verksamheten bidrog per 31 december 2017 ännu inte med något betydande resultat.

- HENT har på kort tid etablerat sig som en aktör på den norska bostadsutvecklingsmarknaden, med en intention om ett långsiktigt engagemang. Fredensborg Bolig har dock gett oss ett mycket attraktivt bud och de är en köpare med betydande kompetens att driva verksamheten vidare, säger Mårten Bernow, Director på Ratos.

För ytterligare information:
Mårten Bernow, Director Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och Presschef Ratos, 08-700 17 98


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-mars 2018                      3 maj 2018
Årsstämma 2018                                               3 maj 2018
Delårsrapport januari-juni 2018                         17 augusti 2018
Delårsrapport januari-september 2018              25 oktober 2018


Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 13 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Industri, Bygg och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 12 700 medarbetare.