Ratos: HENT tecknar kontrakt värt cirka 1 miljard NOK

2018-10-22


Pressmeddelande 22 oktober 2018 

HENT, ledande norsk byggentreprenör inriktad på byggnation av offentliga och kommersiella fastigheter, har tecknat avtal om ett större projekt i Oslo. HENT har fått uppdraget att bygga delar av nya Livsvitenskapsbygget vid Oslo Universitetet på uppdrag av Statsbygg. Ordervärdet uppgår till cirka 1 miljard NOK.

Statsbygg har gett HENT i uppdrag att bygga delar av blivande Livsvitenskapsbygget vid Oslo Universitet. Den nya fakulteten är ett samverkansprojekt som omfattar cirka 66 700 kvadratmeter. Kontraktet gäller den så kallade samverkansfasen och innebär att HENT, Statsbygg och övriga intressenter inkluderas i planeringen av byggprojektet.

- Detta är ett viktigt och krävande projekt som passar bra utifrån vår kompetens och kapacitet. Vi är mycket stolta och glada att Statsbygg har valt oss som entreprenörer till just detta projekt, säger Jan Jahren, VD HENT.

Ratos investerade i HENT 2013 med en ägarandel om 73%. HENT har cirka 870 medarbetare och en omsättning 2017 på 7 034 MNOK och EBITA på 253 MNOK.

För ytterligare information:
Mårten Bernow, Director Ratos, 072-241 97 42
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 070-868 40 50


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-september 2018             25 oktober 2018
Bokslutskommuniké 2018                                15 februari 2019


Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 12 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Bygg, Industri och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 12 300 medarbetare.