Ratos: János Filakovský ny VD för TFS

2018-01-10


Pressmeddelande 10 januari 2018

János Filakovský har utsetts till ny VD för TFS, en internationell klinisk Contract Research Organisation (CRO) som genomför kliniska studier åt läkemedels,- bioteknik- och medicintekniska bolag. János efterträder tillförordnad VD Jim Utterback, som återgår till rollen som rådgivare åt styrelsen. János Filakovský, som har erfarenhet av att med framgång utveckla organisationer på olika chefspositioner inom life science-branschen, kommer nu att leda TFS under bolagets fortsatta expansion. Han tillträder tjänsten i februari.

Dr. Filakovský har stor operativ och internationell erfarenhet av life science-branschen, och har bland annat under 20 års tid innehaft olika chefsbefattningar på Quintiles. Senast innehade han posten som Regional Business Unit Head för Quintiles Clinical Operations-verksamhet i Europa, Mellanöstern och Afrika. János Filakovský tar över som VD för TFS i februari.

- Eftersom bolaget nu befinner sig i en fas av expansion och organisationsutveckling ser vi att János med sitt ledarskap och sin operativa erfarenhet från life science-branschen är en mycket lämplig person att leda bolaget. TFS har en bra position för att uppnå tillväxt som en internationell klinisk Contract Research Organisation med fokus på små och medelstora kunder inom life science-branschen. János Filakovskýs erfarenhet av ett strategiskt och operativt ledarskap inom stora organisationer kommer att vara mycket värdefull i det här arbetet, säger Mikael Norlander, Senior Investment Director på Ratos och bolagsansvarig TFS.

Ratos blev delägare i TFS 2015. Bolaget bedriver idag, på uppdrag av sina kunder, kliniska prövningar i mer än 40 länder, och arbetar med en bred internationell kundbas med ledande forskningsbolag. Bolaget har cirka 710 medarbetare. Tjänsteomsättningen för rullande 12 månader uppgick per den 30 september 2017 till 61,1 MEUR och justerad EBITA uppgick till 3,6 MEUR.

För ytterligare information:
Mikael Norlander, Senior Investment Director Ratos och bolagsansvarig TFS, 08-700 17 24
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 08-700 17 98


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Bokslutskommuniké 2017                             16 februari 2018
Delårsrapport januari-mars 2018                   3 maj 2018
Delårsrapport januari-juni 2018                     17 augusti 2018
Delårsrapport januari-september 2018          25 oktober 2018


Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 14 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Industri, Konsumentvaror/Handel och Bygg. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 13 400 medarbetare.