Ratos: Juha Silvennoinen ny VD i GS-Hydro

2015-10-13


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Juha Silvennoinen har blivit utsedd till ny VD för GS-Hydro, en global leverantör av icke-svetsade rörsystem. Juha har bred erfarenhet av internationella ledande positioner inom olika typer av verksamheter, senast som President, Services för Metso Minerals. Han börjar den 16 november och kommer att efterträda Pekka Frantti som har valt att lämna bolaget efter fem år som VD.

Juha har en bred erfarenhet av ledande befattningar i stora globala tillverkande industrier, senast som President, Services på Metso Minerals. Han har haft en lång karriär inom ABB där han i mer än 25 år innehaft olika roller, bland annat som Group Senior Vice President, Head of Business Unit Motors and Generators och Group Vice President Head of Business Unit Machines. Juha är född 1961 och har en M.Sc. Electrical Engineering från Tekniska högskolan i Helsingfors.

GS-Hydro är en ledande global leverantör av icke-svetsade rörsystem för användning i främst hydrauliska applikationer med höga krav på snabb installation, renlighet och minimala driftstopp. Produkterna används inom marin- och offshoreindustrin samt inom landbaserade segment såsom pappers-, metall- och testutrustning för fordonsindustrin. Bolaget har cirka 700 medarbetare i 17 länder med huvudkontor i Espoo i Finland. Pekka Frantti tillträdde 2010 och har nu meddelat att han vill lämna sitt uppdrag.

- GS-Hydro har utvecklats stabilt de senaste åren. Pekka har lett bolaget under drygt fem år med fokus på fortsatt global expansion, en utvecklad eftermarknadsaffär och effektiviseringar. Juha är en erfaren ledare som framgångsrikt har lett globala verksamheter genom stora förändringar, varför vi ser att han kan driva GS-Hydros fortsatta tillväxt samt internationella expansion, säger Susanna Campbell, VD Ratos.

GS-Hydro förvärvades 2001 i samband med förvärvet av Atle. Sedan Ratos blev ägare har GS-Hydros försäljning tredubblats där tillväxten främst drivits av geografisk expansion, att den icke-svetsade teknologin tagit marknadsandelar från traditionell svetsad teknologi samt underliggande marknadsutveckling. GS-Hydro har idag cirka 700 anställda i 17 länder, omsättning 2014 uppgick till 1 350 Mkr och rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 100 Mkr.

För frågor vänligen kontakta:
Johan Pålsson, Senior Investment Manager, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos:

Delårsrapport januari-september 2015      6 november 2015
Bokslutskommuniké 2015 17 februari 2016
Årsstämma 2016 14 april 2016
Delårsrapport januari-mars 2016 10 maj 2016

Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora onoterade nordiska bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HENT, HL Display, Inwido, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula, Speed Group och TFS. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och börsvärdet uppgår till ca 18 miljarder kronor.