Ratos: Jyri Järvinen ny VD i LEDiL

2017-12-19


Pressmeddelande 19 december 2017

Jyri Järvinen har utsetts till ny VD i LEDiL, ett ledande globalt tillväxtbolag inom sekundäroptik för LED-belysning, då Rami Huovinen lämnar över ledarskapet efter sju år som VD. Jyri Järvinen, med erfarenhet från att framgångsrikt utveckla organisationer i förändring, får nu i uppdrag att leda LEDiL på sin fortsatta expansionsresa. Han tillträder sitt uppdrag i februari nästa år.

Jyri Järvinen har mer än 20 års operativ och internationell erfarenhet från ABB-koncernen. Han kommer senast från rollen som Group Vice President för produktområdet Industrial Drives and Wind converters. Jyri tillträder sin roll som VD för LEDiL den 1 februari nästa år.

- LEDiL har de senaste åren under Rami Huovinens ledning genomfört många tillväxt- och innovationssatsningar som bidragit till bolagets ledande marknadsposition. När bolaget nu står inför nästa fas vad gäller expansion, organisations- och produktutveckling ser vi att Jyri med sitt ledarskap och operativa erfarenhet är en mycket lämplig person att leda bolaget. Vi ser stor potential i LEDiLs möjlighet till organisk tillväxt inom flera applikationsområden och marknader, där Jyris erfarenheter från global försäljningsutveckling och kundfokusering blir viktiga, säger Robin Molvin, Senior Investment Director och bolagsansvarig.

LEDiL är en finsk ledande global aktör inom sekundäroptik till LED-belysning. Produkterna säljs av egna säljare samt via agenter och distributörer i Europa, Nordamerika, Sydamerika och Asien. Ratos förvärvade 66% av LEDiL 2014 och bolaget har de senaste åren fortsatt visa tillväxt och god utveckling i verksamheten. Omsättningen för de första nio månaderna 2017 uppgick till 31,1 MEUR och EBITA-marginalen till 30,5%.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Robin Molvin, Senior Investment Director Ratos och bolagsansvarig LEDiL, 070-695 50 49
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 08-700 17 98


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Bokslutskommuniké 2017                                            16 februari 2018
Delårsrapport januari-mars 2018                                 3 maj 2018
Delårsrapport januari-juni 2018                                   17 augusti 2018
Delårsrapport januari-september 2018                       25 oktober 2018


Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 14 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Industri, Konsumentvaror/Handel och Bygg. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 13 400 medarbetare.