Ratos: Kenneth Hamnes ny VD i Arcus-Gruppen

2015-05-19


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Kenneth Hamnes har utsetts till ny VD och koncernchef för Arcus-Gruppen, en av Nordens ledande vin- och spritleverantörer.  Kenneth har lång erfarenhet av ledande positioner inom företag i konsumentsektorn (FMCG), senast som VD för norska snacksproducenten Maarud. Han förväntas tillträda under hösten och kommer att efterträda Otto Drakenberg, som efter fyra år som VD valt att lämna sitt uppdrag.

Kenneth Hamnes, född 1970, har lång erfarenhet av ledande positioner inom sektorn för snabbrörliga konsumentprodukter. Han har som VD för norska snacksproducenten Maarud de senaste sex åren framgångsrikt utvecklat bolaget med fokus på både tillväxt och lönsamhet. Hans tidigare erfarenheter innefattar ledande befattningar inom marknad och försäljning inom Orkla-koncernen samt även som konsult inom Boston Consulting Group.

Kenneth efterträder Otto Drakenberg som lämnar sitt uppdrag som VD i Arcus-Gruppen efter fyra år av intensiv pendling mellan Stockholm och Oslo.

- Arcus-Gruppen har utvecklats mycket väl de senaste tio åren och har gått från att vara en norsk spritproducent till att bli en av Nordens ledande vin- och spritleverantörer. Otto har framgångsrikt bidragit till den goda utvecklingen och stärkt vår marknadsposition. Han lämnar nu över till Kenneth som kommer att fortsätta fokusera på nordisk expansion utifrån en stabil plattform. Hans breda erfarenhet av att utveckla konsumentnära varumärken och driva tillväxt ser jag som mycket positivt för Arcus-Gruppens fortsatta utveckling, säger Susanna Campbell, VD Ratos.

Arcus-Gruppen förvärvades 2005 och är idag en ledande leverantör av vin och sprit i Norden. Till bolagets mest kända egna varumärken inom sprit hör bland annat Aalborg Akvavit, Lysholm Linie Aquavit, Braastad Cognac, Gammel Dansk och Vikingfjord Vodka. Inom vin har Arcus både egna varumärken samt agenturverksamhet. Antalet anställda uppgår till cirka 450 och Arcus-Gruppens omsättning 2014 uppgick till 2 339 MNOK och rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 225 MNOK.

För frågor vänligen kontakta:
Mikael Norlander, Senior Investment Manager, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-juni 2015 14 augusti 2015
Delårsrapport januari-september 2015 6 november 2015

Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora onoterade nordiska bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HENT, HL Display, Inwido, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula och Nordic Cinema Group. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och börsvärdet uppgår till ca 20 miljarder kronor.