Ratos: Ledil omfinansieras - Ratos erhåller 18 MEUR

2017-02-06


PRESSMEDDELANDE  6 februari 2017
 

Ratos dotterbolag Ledil, en ledande global aktör inom sekundäroptik till LED-belysning, omfinansieras. Ratos erhåller en utdelning om cirka 18 MEUR för sin ägarandel om 66%. Omfinansieringen har möjliggjorts av en stark lönsam tillväxt och god utveckling i verksamheten.
 

Ledil är en finsk ledande global aktör inom sekundäroptik till LED-belysning. Produkterna säljs av egna säljare samt via agenter och distributörer i Europa, Nordamerika och Asien. Ratos förvärvade Ledil 2014 och bolaget har de senaste åren fortsatt visa stark tillväxt och god utveckling i verksamheten. För de första nio månaderna 2016 uppgick omsättningen till cirka 29 (24) MEUR, en tillväxt om cirka 22% och en EBITA marginal om cirka 32%.

- Ledil har fortsatt visa en god organisk tillväxt drivet av en ökad efterfrågan på samtliga större marknader. De fortsatt positiva framtidsutsikterna, den starka finansiella ställningen och stabila kassaflöden möjliggör en omfinansiering och utdelning, samtidigt som vi behåller en god kapitalstruktur i bolaget för vidare tillväxt, säger Daniel Repfennig, Senior Investment Manager på Ratos.

Ratos erhåller cirka 18 MEUR i utdelning som betalas ut i februari månad. Ratos koncernmässigt bokförda värde på Ledil kommer att justeras ned med motsvarande belopp. Omfinansieringen påverkar inte Ratos­koncernens resultat. Ratos ägarandel i Ledil är 66% och Ratos nettoinvesterade belopp uppgår till 460 Mkr innan utdelning. I och med omfinansieringen har knappt 40% av Ratos initiala investering återbetalats.

För ytterligare information:
Daniel Repfennig, Senior Investment Manager Ratos, 08-700 17 94
Helene Gustafsson, IR-ansvarig Ratos, 08-700 17 98


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Bokslutskommuniké 2016                              7 februari 2017
Årsstämma                                                   6 april 2017
Delårsrapport januari-mars 2017                      8 maj 2017
Delårsrapport januari-juni 2017                      17 augusti 2017
Delårsrapport januari-september 2017            14 november 2017


Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 19 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Konsumentvaror/Handel, Bygg och Energi. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 15 000 medarbetare.