Ratos: Magnus Silfverberg ny VD i Bisnode

2015-06-02


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Magnus Silfverberg har utsetts till ny VD och koncernchef för Bisnode, en ledande leverantör av beslutsstöd i Europa. Magnus är idag VD för börsnoterade Betsson och har betydande erfarenhet från ledande befattningar i teknikintensiva tillväxtbolag med fokus på affärsutveckling och produktinnovation. Magnus tillträder under hösten 2015.

Magnus är sedan 2011 VD och koncernchef för börsnoterade Betsson, en internationell snabbväxande koncern med fokus på spelportaler online. Tidigare erfarenheter är försäljningsdirektör inom Hewlett-Packard, VD på Frontville samt verksamhetskonsult på Accenture. Magnus är född 1973 och är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt har en MBA examen från INSEAD i Frankrike.

- Bisnode genomför en omfattande strategisk och organisatorisk förändringsresa för att möta kundernas ökade behov av att omvandla data till insikter. Magnus har, med sin breda erfarenhet och uppnådda resultat inom försäljning, IT, produktinnovation och affärsutveckling, de bästa möjliga förutsättningarna att bidra till bolagets fortsatta utveckling och stärka den organiska tillväxten när han tar ledarskapet i Bisnode, säger Susanna Campbell, VD på Ratos.

Ratos blev huvudägare i Bisnode 2005. Idag är Bisnode en av de ledande europeiska leverantörerna av beslutsstöd med fokus på att hjälpa företag och organisationer ta smarta beslut. Bisnode har i över tio år varit en del av ett globalt nätverk för leverantörer av beslutsstöd som samarbetspartner till Dun & Bradstreet (D&B).

Magnus Silfverberg tillträder under hösten och Anders Berg, tillförordnad VD och CFO för Bisnode återgår då till sin roll som CFO.

För ytterligare information:

Henrik Blomé, Investment Director och vice VD Ratos, 08-700 17 00

Elin Ljung, Kommunikationschef Ratos, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-juni 2015                      14 augusti 2015
Delårsrapport januari-september 2015           6 november 2015

Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora onoterade nordiska bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HENT, HL Display, Inwido, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula och Nordic Cinema Group. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och börsvärdet uppgår till ca 20 miljarder kronor.