Ratos miljardinvesterar i ny plattform – förvärvar majoritet i Knightec

Regulatorisk information 2022-06-16

Ratos har tecknat avtal om att förvärva 70% av konsultbolaget Knightec och ingår därmed ett partnerskap med medgrundaren och vd:n Dimitris Gioulekas. Under de senaste tolv månaderna omsatte Knightec 941 MSEK med en justerad EBITA om 140 MSEK. Köpeskillingen på skuldfri basis (Enterprise Value) för 100% av bolaget uppgår till 1 625 MSEK, motsvarande en multipel om 11,6 (EV/EBITA).


Knightec grundades 2003 och har sedan dess haft stark tillväxt, främst organiskt, men även genom strategiska förvärv. Bolaget utmärker sig genom sin snabba förändringstakt och branschledande lönsamhet. Genom sina unika kunderbjudanden och starka samhällsengagemang har Knightec etablerat en stark marknadsposition inom teknik, design och digitalisering av produkter och tjänster.

”Jag är imponerad över Knightecs utveckling de senaste åren och vi på Ratos är stolta över att ha fått förtroendet att ingå partnerskap med vd:n och medgrundaren Dimitris Gioulekas och därmed bidra till den fortsatta utvecklingen av bolaget. Knightec har en stark position på marknaden idag och blir en utmärkt start på en satsning inom sektorn, som kommer att bli ett viktigt område för Ratos framåt. Genom förvärvet får vi en exponering mot den växande konsultbranschen, inom vilken vi har gedigen erfarenhet”, säger Jonas Wiström, vd och koncernchef, Ratos.

”Knightec kommer att fortsätta vara en drivande kraft i den digitala transformationen mot hållbara produkter och tjänster. Vår förmåga att etablera partnerskap med viktiga kunder och partners har varit avgörande för vår framgång. Partnerskapet med Ratos skapar stora möjligheter att fortsätta investera i nya områden för att stärka vår marknadsposition och fortsätta leverera branschledande tillväxt och lönsamhet”, säger Dimitris Gioulekas, medgrundare och vd, Knightec.

Knightec arbetar med avancerade projekt i gränslandet mellan teknik, design och digitalisering och har mer än 800 anställda över hela Sverige. Kunderna består av stora bolag som är ledande inom sektorer såsom fordon, läkemedel, medicinsk teknik, finans, telekom, media och säkerhet.

Finansiering och påverkan på Ratos
Förvärvet finansieras av Ratos egna medel och bankfinansiering. För Ratoskoncernen motsvarar förvärvet proforma drygt 4% ökad omsättning och 7% ökad justerad EBITA för perioden LTM Maj 2022. Skuldsättningen per april 2022 för Ratoskoncernen uppgick till 0,8x och ökar proforma till 1,4x EBITDA. Vd och nyckelanställda i Knightec återinvesterar i samband med transaktionen och deras innehav kommer uppgå till ca 30% av aktierna i bolaget. Efter viss tid, och som tidigast i sin helhet efter fem år, har de liksom Ratos en sedvanlig rätt att begära att Ratos förvärvar aktierna till marknadsvärde.

Förvärvet av Knightec är villkorat av sedvanlig konkurrensprövning.

Pressträff
Representanter för media är välkomna till en pressträff kl 09.45 på Ratos kontor, Sturegatan 10 i Stockholm. Medverkande är Jonas Wiström, vd och koncernchef på Ratos och Dimitris Gioulekas, vd på Knightec. Det går även att delta digitalt via Teams. Föranmälan krävs, kontakta kommunikationschef Josefine Uppling, +46 76 114 54 21 eller e-post josefine.uppling@ratos.com.


För ytterligare information samt mediekontakt:
Jonas Wiström, vd och koncernchef, Ratos, +46 76 114 54 21
Dimitris Gioulekas, vd, Knightec, +46 70 569 96 88
Josefine Uppling, kommunikationschef, Ratos, +46 76 114 54 21


Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juni 2022 kl. 07.00 CEST.

Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 14 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2021 till cirka SEK 25 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.