Ratos: Nils Agnar Brunborg ny tf vd i Jøtul

2017-01-11


11 januari 2017

Nils Agnar Brunborg har utsetts till ny tillförordnad vd i Jøtul, en global leverantör av braskaminer med huvudsaklig tillverkning i Norge och Danmark. Eskil Zapffe lämnar efter tre år som vd i bolaget.

Nils Agnar har lång erfarenhet av vd-uppdrag i internationella bolag, senast som CEO för globala varumärket O Mustad & Søn. Tidigare var han bland annat CEO på Isola Holding och CEO på börsnoterade BioMar Group. Nils Agnar tillträder sitt uppdrag som tillförordnad vd i januari.

- Jøtul har under Eskils ledarskap arbetat med att stärka sin konkurrenskraft och lönsamhet genom effektiviseringar, ökade insatser inom försäljning, förändringar i produktionsstrukturen samt ökat fokus på produktutvecklingsprocessen. Vi ser att bolaget utvecklas i en positiv riktning och att Eskil lämnar bolaget i en naturlig fas där Nils Agnars breda erfarenhet av att leda förändring kan accelerera förändringsarbetet ytterligare, säger Johan Rydmark, Senior Investment Manager Ratos.

Jøtul förvärvades 2006 och är en global leverantör av braskaminer med marknadsledande positioner. Den årliga omsättningen uppgick till 892 MNOK och operativ EBITA till 14 MNOK baserad på senaste rullande 12 månader per september 2016.


För ytterligare information:
Johan Rydmark, Senior Investment Manager Ratos, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef Ratos, 08-700 17 20
Helene Gustafsson, IR-ansvarig Ratos, 08-700 17 98


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Bokslutskommuniké 2016                           17 februari 2017
Årsstämma                                                  6 april 2017
Delårsrapport januari-mars 2017                    8 maj 2017
Delårsrapport januari-juni 2017                     17 augusti 2017
Delårsrapport januari-september 2017           14 november 2017


Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 19 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Konsumentvaror/Handel, Bygg och Industri. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 15 400 medarbetare.