Ratos: Nina Jönsson ny VD i HL Display

2015-09-29


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Nina Jönsson har utsetts till ny VD och koncernchef för HL Display, en global leverantör av produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering. Nina Jönsson har lång erfarenhet av internationell detaljhandel, senast som sortiment- och inköpsdirektör för ICA Sverige. Hon förväntas tillträda senast under första kvartalet 2016 och kommer att efterträda Gérard Dubuy, som efter nio år som VD lämnar sitt uppdrag.

Nina Jönsson är sedan 2010 sortiment- och inköpsdirektör för ICA Sverige, bland annat med ansvar för att bygga upp satsningen inom ICAs egna märkesvaror (EMV). Dessförinnan kom Nina från Procter&Gamble där hon under 18 år haft ett antal ledande befattningar, bland annat som sälj- och marknadschef för den östeuropeiska marknaden, Sverigechef och nordisk försäljningschef. Nina Jönsson är 49 år, född och uppvuxen i Helsingfors och har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet.

HL Display har de senaste åren utvecklat sin verksamhet genom att genomföra större förändringar för effektivare produktion samt en ny global försäljningsstrategi för att öka andelen konceptförsäljning. Efter några år av intensiv förändring i en föränderlig marknad går bolaget nu in i en ny fas varför styrelsen i HL Display har beslutat att rekrytera en ny VD. Gérard Dubuy har varit VD i HL Display sedan 2006. Nuvarande CFO går in som tillförordnad VD tills dess att Nina är på plats.

- Under Gérards tid som VD har HL Display framgångsrikt genomfört omstruktureringar inom produktion, logistik och administration. Gerard har också varit med och skapat den ledande marknadsposition bolaget har idag. Nu går bolaget in i en ny fas med större fokus på tillväxt. Nina Jönsson kommer in med stor erfarenhet från de viktigaste kundsegmenten detaljhandel och varumärkesleverantörer, vilket jag tror är positivt för HL Displays fortsatta utveckling. Hon har också ett starkt track record med bred internationell erfarenhet, säger Susanna Campbell, VD Ratos.

Ratos blev delägare i HL Display 2001 och förvärvade 2010 majoriteten av aktierna och köpte ut bolaget från Nasdaq Stockholm. HL Display är i dag en marknadsledande aktör med ett internationellt erbjudande av produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering i 47 länder. Ratos ägarandel i HL Display uppgår idag till 99% och koncernmässigt bokfört värde var 817 Mkr per den 30 juni 2015. Antalet anställda uppgår till cirka 1 150 och HL Displays omsättning 2014 uppgick till 1 509 Mkr och operativ EBITA uppgick till 77 Mkr.

För frågor vänligen kontakta:
Robin Molvin, Senior Investment Manager, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-september 2015    6 november 2015

Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora onoterade nordiska bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HENT, HL Display, Inwido, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula och Speed Group. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och börsvärdet uppgår till ca 18 miljarder kronor.