Ratos och övriga ägare överväger ägarspridning i Aibel

2021-05-20

Ratos AB (publ) (”Ratos”) överväger att tillsammans med övriga ägare genomföra en ägarspridning i Aibel, företrädesvis genom en notering på Oslo Børs. Syftet med den eventuella ägarspridningen är att ytterligare accelerera bolagets transformation mot den förnybara energiindustrin. Något beslut om att genomföra en ägarspridning i Aibel har dock inte fattats.


Ratos äger för närvarande 32% i Aibel. Övriga ägare utgörs av Ferd 50% och Sjätte AP-fonden 18%.


”Aibel har under de senaste fem åren genomgått en enastående omvandling med Mads Andersen som VD. Verksamheten uppvisar god stabilitet och halva orderboken utgörs idag av projekt relaterade till havsbaserad vindkraft och elektrifiering. Bolaget befinner sig i en transformativ period och styrelsen och ägarna gör bedömningen att det vore fördelaktigt att skapa ytterligare finansiella förutsättningar för fortsatt tillväxt”, kommenterar Christian Johansson Gebauer, Affärsområdeschef på Ratos och styrelsemedlem i Aibel.


För ytterligare information om Aibel, vänligen se https://aibel.com


För ytterligare information:
Christian Johansson Gebauer, Affärsområdeschef Construction & Services
08-700 17 00


Johan Hähnel, tf. Kommunikation och IR
08-700 17 00


Om Ratos:
Ratos bolagsgrupp består av 12 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2020 till cirka SEK 34 miljarder. Vår affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.