Ratos: Peter Wallin utsedd till CFO i Ratos

2018-11-07


Pressmeddelande 7 november 2018 

Peter Wallin har utsetts till CFO, Chief Financial Officer, i Ratos. Peter kommer närmast från rollen som CFO för Skanska-koncernen och tillträder sin tjänst på Ratos i december 2018.

Peter Wallin har lång operativ erfarenhet från Skanska-koncernen där han arbetat sedan år 2000. De senaste sju åren arbetade Peter som koncern-CFO för Skanska där han lett uppväxlingen av Skanskas investeringar i den egna projektutvecklingen vilket skapat stora värden. Peter har även bedrivit ett flertal omstruktureringar inom Skanska-koncernen, samtliga med ett tydligt fokus på att skapa lönsamhet, samt arbetat med försäljningar och förvärv av olika verksamheter inom koncernen. Under 2017 och 2018 var Peter i tillägg till att vara CFO även operativt ansvarig i koncernledningen för Skanskas byggverksamheter i Storbritannien, Polen och Tjeckien. Innan Peter började på Skanska arbetade han som aktieanalytiker på HQ Investment Bank och Trygg Hansa/SEB samt som CFO inom Stadshypotek.

- Jag är mycket glad att Peter tillträder sin roll som CFO på Ratos. Med hans långa operativa erfarenhet där han skapat värde genom omstruktureringar av verksamheter, lönsamhetsstärkande åtgärder samt transaktioner, inte minst inom bygg- och anläggningsindustrin, är jag övertygad om att han i hög grad kommer att bidra till värdeskapande i Ratos och våra portföljbolag, säger Ratos VD Jonas Wiström.

Peter tillträder sin tjänst i december 2018.

För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 08-700 17 98


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Bokslutskommuniké 2018                                15 februari 2019
Årsstämma                                                       8 maj 2019


Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 12 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Bygg, Industri och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 12 300 medarbetare.