Ratos: Placering av aktier i Inwido utvärderas

2015-10-21


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Ej för offentliggörande, distribution eller publicering, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Japan.

Ratos har utsett Carnegie och Handelsbanken Capital Markets för att utvärdera förut­sättningarna för en placering av aktier i Inwido AB (publ). Inwido har de senaste tio åren utvecklats till att bli Europas ledande fönster- och dörrtillverkare och börsnoterades i september 2014.

Ratos har utsett Carnegie och Handelsbanken Capital Markets att som joint bookrunners utvärdera förutsättningarna för en placering av aktier i Inwido AB (publ). Ratos äger idag 6 000 000 aktier, motsvarande 10,4% av kapital och röster i Inwido.

Om en transaktion genomförs, kommer försäljningen ske genom och priset för aktierna fastställas i en så kallad accelererad bookbuilding-process till ett begränsat antal nordiska och internationella institutionella investerare. Bookbuilding-perioden börjar med omedelbar verkan och kan komma att avslutas med kort varsel.

- Vår affärsmodell går ut på att äga och utveckla främst onoterade nordiska bolag och att vid någon tidpunkt realisera värdeutvecklingen genom en avyttring. Inwido har under vårt ägande genomgått en enorm utvecklingsresa och efter en framgångsrik börsnotering har Inwido haft en fortsatt stark resultatutveckling samt en positiv utveckling på börsen. Nu ser vi över möjligheten att minska vårt ägande i Inwido, vilket är i linje med Ratos strategi, säger Susanna Campbell, VD Ratos.

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos:  
Delårsrapport januari-september 2015
Bokslutskommuniké 2015
Årsstämma 2016
Delårsrapport januari-mars 2016
6 november 2015
17 februari 2016
14 april 2016
10 maj 2016


Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora onoterade nordiska bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HENT, HL Display, Inwido, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula, Speed Group och TFS. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och börsvärdet uppgår till ca 18 miljarder kronor.