Ratos: Ratos årsredovisning 2016 offentlig

Regulatorisk information 2017-03-03


Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 mars 2017 kl. 09.00 CET.

Ratos årsredovisning för 2016, på svenska och engelska, finns nu tillgänglig på www.ratos.se i pdf-format. Årsredovisningen kan även beställas via Ratos hemsida.

Årsstämman äger rum torsdagen den 6 april 2017 kl 14.00 på Skandiascenen, Cirkus, Stockholm. Fullständiga stämmohandlingar finns på www.ratos.se där också anmälan om deltagande kan göras.


För ytterligare information:
Helene Gustafsson, IR-och presschef, 08-700 17 98

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Årsstämma                                                   6 april 2017
Delårsrapport januari-mars 2017                      8 maj 2017
Delårsrapport januari-juni 2017                       17 augusti 2017
Delårsrapport januari-september 2017              14 november 2017

Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 19 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Konsumentvaror/Handel, Bygg och Energi. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 15 000 medarbetare.