Ratos: Ratos kapitalmarknadsdag 2018

2018-06-04


Pressmeddelande 4 juni 2018 

I samband med kapitalmarknadsdagen presenterar Ratos nya finansiella mål samt fokusområden framöver.    

Nya finansiella mål
Ratos presenterar nya finansiella mål som fokuseras på vinstutvecklingen i bolagsportföljen, Ratos skuldsättningskvot samt aktiens totalavkastning. Det tidigare IRR-målet om lägst 15% utgår.

  1. Vinsten i bolagsportföljen ska öka varje år
  2. En konservativ belåning i portföljbolagen med en aggregerad skuldsättningskvot, inklusive Ratos AB, som ska understiga 2,5x (Nettoskuld/EBITDA)
  3. Totalavkastningen för Ratos-aktien ska över tid vara bättre än genomsnittet på Nasdaq Stockholm

Fokusområden
Ratos fortsätter fokusera på lönsamheten i nuvarande portfölj. Agendan är stabilitet följt av lönsamhet och tillväxt. I underpresterande bolag är det högsta fokus på lönsamhetsstärkande åtgärder med säkerställande av rätt ledning och aktiv ägarstyrning.

Ratos VD Jonas Wiström kommenterar:

- Vi har under året gjort förändringar i Ratos investeringsorganisation och incitamentsprogram samt sett över vår bolagsstyrning. Vi ser att Ratos har en unik position på marknaden att bygga vidare på, med långsiktig investeringshorisont och starkt varumärke. Huvudfokus för Ratos är just nu att vända den negativa resultatutvecklingen i den nuvarande bolagsportföljen.

Presentationer till dagens kapitalmarknadsdag finns att tillgå på www.ratos.se

För ytterligare information:
Jonas Wiström, vd, Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef, Ratos, 08-700 17 98

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Kapitalmarknadsdag 2018                               4 juni 2018
Delårsrapport januari-juni 2018                       17 augusti 2018
Delårsrapport januari-september 2018            25 oktober 2018

Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 13 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Industri, Bygg och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 12 700 medarbetare