Ratos: Ratos säljer AH Industries

2016-12-22


22 december 2016 

Ratos har tecknat avtal om försäljning av samtliga aktier motsvarande en ägarandel om 70% i dotterbolaget AH Industries, en global underleverantör till vindkraft-, cement- och mineralindustrin, till Aurelius, ett börsnoterat tyskt investmentbolag. Försäljningspriset (Enterprise Value) uppgår till cirka 240 MDKK för 100% av bolaget. Försäljningen kommer att föranleda en nedskrivning av bolagets totala bokförda värde under fjärde kvartalet och förväntas därmed inte ge någon betydande exitresultateffekt för Ratos vid affärens slutförande. Investeringen har gett en negativ årlig genomsnittlig avkastning (IRR).

Ratos förvärvade AH Industries år 2007. Under de senaste åren har ett stort förändringsarbete bedrivits för att stärka bolagets konkurrenskraft samt strategiska position. Betydande kostnadsbesparingar, konsolidering av produktion och organisationsförändringar har genomförts och bolaget står idag på en stabil grund. Bolaget har idag cirka 370 anställda, en årlig omsättning om cirka 812 MDKK och EBITA om cirka 14 MDKK baserat på senaste 12 månaderna per september 2016.

- Det intensiva förbättringsarbete som har bedrivits i bolaget har lett till att AH Industries står på en stabil plattform att växa ifrån med en kompetent organisation och en stark ledningsgrupp. Ratos har ägt AH Industries sedan 2007 och vi ser tidpunkten som lämplig för en ny ägare att ta vid, säger Robin Molvin, Investment Director Ratos.

Avtal har ingåtts om försäljning av samtliga aktier, vilket för Ratos del motsvarar en ägarandel om 70%. Försäljningen kommer att föranleda en nedskrivning av bolagets totala bokförda värde under fjärde kvartalet och förväntas därmed inte ge någon betydande exitresultateffekt för Ratos vid affärens slutförande. Investeringen har gett en negativ årlig genomsnittlig avkastning (IRR). Försäljningen är villkorad av berörda myndigheters godkännande och beräknas slutföras under första kvartalet 2017.

För ytterligare information:
Elin Ljung, Kommunikationschef Ratos, 08-700 17 20, elin.ljung@ratos.se
Robin Molvin, Investment Director Ratos, 08-700 17 00, robin.molvin@ratos.se
Helene Gustafsson, IR-ansvarig Ratos, 070-868 40 50, helene.gustafsson@ratos.se


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Bokslutskommuniké 2016                        17 februari 2017
Delårsrapport januari-mars 2017             8 maj 2017
Delårsrapport januari-juni 2017               17 augusti 2017
Delårsrapport januari-september 2017   14 november 2017


Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 19 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Konsumentvaror/Handel, Bygg och Industri. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 15 400 medarbetare.