Ratos: Ratos säljer Nebula till Telia Company

2017-05-22


Pressmeddelande  22 maj 2017

Ratos har tecknat avtal om att sälja samtliga aktier i dotterföretaget Nebula, Finlands ledande leverantör av molntjänster till små och medelstora företag, till Telia Company för 165 MEUR (ca 1,6 miljarder kr) (enterprise value). Försäljningen ger en exitvinst om cirka 500 Mkr, en årlig genomsnittlig avkastning (IRR) om cirka 37% och en Money Multiple om 3,3x.

Nebula är en marknadsledande leverantör av molntjänster, drifttjänster och nätverkstjänster till små och medelstora företag på den finska marknaden. Bolaget har cirka 44 000 kunder, 90% abonnemangsbaserad försäljning samt en branschledande lönsamhet.

Under Ratos fyra år som aktiv ägare i Nebula har bolaget implementerat en rad värdeskapande strategiska initiativ. Två synergiskapande tilläggsförvärv har förstärkt Nebulas marknadsledande ställning bland små och medelstora företag i Finland. Det har gjorts investeringar i både produktutveckling och i bolagets försäljnings- och marknadsföringsresurser. Kundbasen har ökat med över 30% under tiden som Ratos har varit ägare, och antalet medarbetare har ökat från 110 till 145. Den årliga omsättningstillväxten har varit cirka 12%*) sedan förvärvet 2013, med en omsättning om 35,2 MEUR och ett EBITA-resultat om 10,6 MEUR per rullande 12 månader per den 31 mars 2017.

- Tillsammans med Nebulas ledning och våra medinvesterare Rite Ventures, har vi fokuserat på fortsatt tillväxt och lönsamhet. Vi har stärkt bolagets marknadsställning genom strategiska åtgärder och genom att tillföra resurser. Ett förbättrat kunderbjudande har säkerställt starka kundrelationer och en hög kundnöjdhet. Nebula är ett välskött bolag med en bra position för vidare tillväxt. Efter våra diskussioner med Telia Company, som är en logisk köpare, har vi kommit fram till en värdering som tar hänsyn till Nebulas position och utsikter. Utifrån det har vi enats om att sälja och anser att det är en bra tidpunkt att lämna över till en ny ägare. Vi är övertygade om att Nebula och Telia Company kompletterar varandra på ett bra sätt och kan dra nytta av varandras respektive styrkor, säger Johan Rydmark, Investment Director på Ratos.

Försäljningspriset för 100% av aktierna (equity value) uppgår till 110 MEUR (ca 1,1 miljarder kr) och företagsvärdet (enterprise value) till 165 MEUR. Ratos andel av equity value är cirka 78 MEUR (ca 760 Mkr) och exitvinsten uppgår till totalt cirka 500 Mkr, beräknat på det bokförda värdet i Nebula per den 31 mars 2017. Den årliga genomsnittliga avkastningen (IRR) uppgår till cirka 37%. Ratos ägarandel i Nebula är 73%. Försäljningen är villkorad av berörda myndigheters godkännande och beräknas slutföras under tredje kvartalet 2017.

*) Omsättningstillväxten inkluderar förvärvet av Sigmatic.

För ytterligare information:
Johan Rydmark, Investment Director, Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef, Ratos, 08-700 17 98

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-juni 2017                    17 augusti 2017
Delårsrapport januari-september 2017          14 november 2017

Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 17 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Bygg, Industri och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 14 200 medarbetare.