Ratos säljer fastighet till Staten

Regulatorisk information 2019-04-09


Denna information är sådan information som Ratos AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2019 direkt efter undertecknande av avtalen kl 16.30 CET.Som tidigare meddelats har Ratos bedrivit förhandlingar med Statens Fastighetsverk (SFV) om en eventuell överlåtelse av sin fastighet, Stockholm Lejonet 4, till svenska staten. Förhandlingarna har nu lett till en överenskommelse vilket innebär att svenska staten köper fastigheten. Överenskommelsen är villkorad av att regeringen, efter Riksdagens godkännande, senast den 19 juli 2019 bemyndigar SFV att fullfölja överenskommelsen.

Ratos erhåller 550 MSEK i samband med försäljningen. Koncernmässigt bokfört värde för fastigheten uppgår till 56 MSEK per 31 december 2018.                                                                          

”Fastigheten Stockholm Lejonet 4 förvärvades av Söderberg & Haak år 1938 och av Ratos AB (publ) år 1980. Säkerhetskraven i området kring fastigheten har successivt ökat med inskränkningar och hinder för nyttjande av fastigheten som följd, bland annat vad avser restriktioner kring in- och utpassering. Alternativet att SFV övertar fastigheten känns därför logiskt”, säger Ratos VD Jonas Wiström.

Ratos har möjlighet att vara kvar i fastigheten fram till och med år 2021.

För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 070-868 40 50

Om Ratos:
Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 12 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Bygg, Industri och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 12 300 medarbetare.