Ratos säljer Hafa Bathroom Group

2015-11-04


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos har ingått avtal om försäljning av dotterföretaget Hafa Bathroom Group (HBG), ett av Nordens ledande företag inom badrumsinredningar, till de privata investerarna Ulf Rosberg och Stefan Jacobsson. Försäljningspriset uppgår till cirka 50 Mkr (enterprise value) och ger en estimerad exitförlust om cirka 90 Mkr och en negativ årlig genomsnittlig avkastning (IRR).

Ratos förvärvade Haendig 2001 i samband med utköpet av Atle, HBG var då en liten del av Haendig.  Under Ratos ägande renodlades Haendig och i dag kvarstår endast HBG som Ratos arbetat med som ett fristående bolag sedan 2008. HBG har byggt en stark ställning på den nordiska badrumsmarknaden med varumärkena Hafa och Westerbergs. Efter några år av svag utveckling har kraftiga effektiviserings­åtgärder och tillväxtfrämjande satsningar genomförts, bland annat inom produktutveckling, marknads­föring, försäljning och kundsupport. Som en effekt av genomförda åtgärder har HBG under 2015 vänt den negativa utvecklingen till att åter visa både tillväxt och lönsamhet, och står nu på en stabil plattform med god framtida potential. Bolaget har idag verksamhet i Sverige, Norge och Finland med cirka 80 anställda och en årlig omsättning om 203 Mkr samt EBITA om 4 Mkr för de senaste 12 månaderna per juni 2015.

- Hafa Bathroom Group har gått från att vara en mindre lokal aktör till att bli ett av Nordens ledande företag inom badrumsinredningar. Idag designar, utvecklar och säljer de sitt breda sortiment av badrumsprodukter via olika återförsäljare och e-handelskanaler. Efter flera utmanande år har bolagets starka ledning vänt en negativ utveckling till att nu visa lönsam tillväxt igen. Vi ser detta som ett lägligt tillfälle för en ny ägare som inriktar sig mer mot mindre bolag att ta vid och driva bolagets utveckling vidare, säger Susanna Campbell, VD Ratos.

Avtal har ingåtts med de privata investerarna Ulf Rosberg och Stefan Jacobsson om försäljning av 100% av aktierna. Försäljningspriset (enterprise value), med hänsyn till vid transaktionen normaliserad nettoskuld, uppgår till cirka 50 Mkr. Därtill ger avtalet utrymme för möjlig tilläggsköpeskilling baserad på HBGs resultatutveckling de kommande åren. Försäljningen ger en uppskattad exitförlust om cirka 90 Mkr och en negativ årlig genomsnittlig avkastning (IRR). Transaktionen slutfördes den 3 november 2015.

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos:  
Delårsrapport januari-september 2015    6 november 2015
Bokslutskommuniké 2015 17 februari 2016
Årsstämma 2016 14 april 2016
Delårsrapport januari-mars 2016 10 maj 2016

Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora onoterade nordiska bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, HENT, HL Display, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula, Speed Group och TFS. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och börsvärdet uppgår till ca 19 miljarder kronor.