Ratos stärker kassan för den fortsatta tillväxtresan – avyttrar samtliga aktier i Dun & Bradstreet

2022-06-02

Ratos har avyttrat samtliga sina 4 358 257 aktier i Dun & Bradstreet till ett värde av ca 725 MSEK.


Aktierna utgjorde 25% av köpeskillingen när Ratos sålde Bisnode till Dun & Bradstreet för en köpeskilling baserad på ett enterprise value om cirka 7 200 MSEK, motsvarande 13,8 gånger EV/EBITA, hösten 2020.

Affären kommer att påverka Ratos EBITA för andra kvartalet 2022 negativt med ca18 MSEK.

”Ratos värdeskapande bygger bland annat på organisk tillväxt och industriellt riktiga förvärv. Genom försäljningen av Dun & Bradstreet-aktierna stärker vi vår kassa ytterligare för den fortsatta tillväxtresan”, säger Jonas Wiström, vd och koncernchef, Ratos.

Jonas Wiström kommer även fortsättningsvis att ingå i Dun & Bradstreet International Strategic Advisory Board. Dun & Bradstreet är noterat på New York Stock Exchange.


För ytterligare information:
Josefine Uppling, VP Communication, Ratos, +46 76 114 54 21


Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 14 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2021 till cirka SEK 25 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.